SLÁNSKÉ NOVINY

Zmírnění následků

2023-05-07 08:06:11, - redakce

V několika dalších příspěvcích se chci zamyslet nad možnostmi řešení či nápravy situace, která vznikla kolem dodávek a účtování tepla a teplé vody ve Slaném. Základní stav jsem již před několika dny popsal v článku "RDK, teplo a město".

Starosta města, pan Martin Hrabánek, již před několika dny avizoval, že město finančně pomůže těm odběratelům tepla, kteří mají problém s úhradou vysokých nedoplatků za rok 2022. Ovšem ani tato pomoc, ze strany příjemců jistě vítaná, není bez rizika a už vůbec neřeší příčiny vysokých cen tepla ve Slaném. 

Víme, že RDK minimálně 2x v roce 2022 upozorňovala na výrazný nárůst cen tepla a vyzývala své odběratele ke zvýšení záloh. Ti odběratelé, kteří na tyto výzvy reagovali pozitivně a navýšili si platbu záloh na doporučenou úroveň by tedy s nějakými doplatky problém mít neměli. Z vlastní zkušenosti mohu uvést, že doplatek u bytu 3+1, který vlastním v sídlišti Na Dolíkách, činil tento roční doplatek 255 Kč. Zdá se tedy, že problémy s doplatky mají především ti občané města, kteří na výzvy RDK ke zvýšení plateb záloh nereagovali vůbec nebo jen v minimální míře. A pak se tedy pochopitelně dostali do nepříjemné situace, kdy na nich RDK požaduje doplatek ve výši několika desítek tisíc korun. Proč si tyto zálohy nezvýšili, je otázkou. Spekulativně se dá říci, že buď nechtěli nebo nemohli. 

Závažnější je samozřejmě ten případ, kdy finanční situace daného občana je taková, že opravdu nemá finanční prostředky, kterými by mohl tento nárůst cen energií pokrýt. Ono se totiž v loňském (a i letošním roce) nemusí jednat pouze o teplo, ale také o elektrickou energii, ceny potravin, pohonných hmot, jízdného apod. Inflaci ve výši přesahující 15% prostě neutečete. 

Pokud tedy těmto občanům nemůže pomoci stát v podobě nějakých příspěvků na bydlení (jejich získání se nezdá být nedosažitelné), pak je pomoc města asi na místě. 

 OVŠEM: Je otázkou, jak občan, jemuž jeho finanční situace neumožňovala hradit platby za teplo v potřebné výši loni, bude teď v roce 2023 platit víceméně stejné náklady za teplo roku 2023 a ještě navíc k tomu doplácet dlužné částky z roku 2022? 

Podle mne je to zcela nereálné. A z tohoto pohledu je nabídka splátkového kalendáře od RDK na 6 měsíců, která je spojena s dalšími nemalými poplatky, jen cestou do pekel. A RDK se v tomto případě chová naprosto vyděračsky. Vždyť tato firma měla po celý rok k dispozici přesná data o tom, kolik činí platby záloh od jednotlivých odběratelů a mohla tedy velmi přesně odhadnout, jaká bude jejich bilance za daný kalendářní rok. Mohla tedy tyto "rizikové" klienty na danou skutečnost upozornit již mnohem dříve než v dubnu letošního roku. Ale neudělala v té věci vůbec nic. Na celkové výši platby by se sice nic nezměnilo, ale dotčení občané mohli mít o pár měsíců více času na řešení tohoto problému. 

Takže nyní přichází s nějakou pomocí svým občanům město. Ale osobně se trochu obávám, zda potenciální příjemci této pomoci, kterou přislíbil starosta města, dokáží dostatečně dobře rozlišit co je půjčka a co je dar. Půjčka, i když bezúročná, se také musí splácet. Jak znám fakta o chování některých nájemců městských bytů a jejich přístupu k placení různých služeb, které od města čerpají - nájemné, teplo, popelnice apod., tak si dovedu velmi dobře představit, že v okamžiku kdy takovou finanční částku obdrží, není z jejich strany žádná záruka, že ji použijí právě na účel, na který byla poskytnuta. Tedy na vyrovnání dluhů u RDK. 

Z tohoto důvodu mohu s danou půjčkou souhlasit pouze v případě, že daná částka bude vyplácena přímo RDK, nikoliv tedy převáděna na příslušného dlužníka. 

 L.Peška 

Zastupitel města / Naše město a Hnutí Budoucnost