SLÁNSKÉ NOVINY

Zoufalec

2020-11-29 09:24:00, - redakce

Zvolení starosty města, Martina Hrabánka (ODS), do rady kraje nedává spát zastupiteli Bartoníčkovi (OMS - STAN).


Bartoníček nedokáže unést politický úspěch předsedy místního sdružení ODS ve Slaném a tak dští oheň a síru na facebokových stránkách svého politického sdružení OMS (samozřejmě anonymně) na slánského starostu. Jako záminka mu k tomu slouží nedávné jednání zastupitelstva města, kde starosta Hrabánek navrhl, že po dobu, kdy bude vykonávat funkci radního kraje přejde z postu uvolněného starosty města na post neuvolněného starosty. Ne, že by mu tím nějak ubyla práce v této funkci, ale výrazně se sníží jeho měsíční odměna, kterou za funkci starosty může pobírat. Hrabánek sám navrhl, aby jeho odměna byla v minimální zákonem stanovené výši, tedy 23.533 Kč měsíčně. Ovšem zastupitelé jeho přání nevyhověli a sami rozhodli o tom, že jako starosta města si zaslouží odměnu vyšší. Dle návrhu MUDr. Rankové (ODS) byla tato odměna stanovena na 47.065 Kč. S tímto návrhem souhlasili všichni zastupitelé, až na Bartoníčka. 

Bartoníček, zaslepen svojí chorobnou závistí, nedokáže připustit, že když někdo vykonává nějakou práci pro město Slaný a jeho občany, že mu za to náleží i odpovídající odměna. A tak píše na facebooku OMS:  

Na zasedání slánského zastupitelstva 25. listopadu si nově zvolený radní Středočeského kraje nechal svůj pro "vedlejšák" v roli starosty města schválit oproti navržené částce 23.533,- Kč měsíčně její zdvojnásobení na 47.065,- Kč (60% částky, kterou pobíral, dokud bylo starostování jeho jedinou placenou funkcí). Díky tomuto navýšení bude rozpočet města chudší o 307.799,- Kč ročně. 

 Bohužel, ve svém tvůrčím rozmachu tento jediný "ekonom" v zastupitelstvu, jak sám sebe s oblibou označuje, nezvládá ani elementární násobilku. Prostým násobením (snad v každé rodině máme nějakou kalkulačku, ne?) si dokáže každý čtenář sám vypočítat, že 12 měsíců x 23.532 (tj. částka, o kterou navýšili minimální odměnu starosty sami zastupitelé) nám dá číslo 282.384 Kč. Nikoliv tedy 307.799 Kč, jak píše Bartoníček. 

No, splést se může každý, řeknete si. A máte jistě pravdu. Ale Bartoníček nezvládá jen počty, na štíru je i s výkladem zákonů ČR, jak svědčí jeho další pokračování zmíněného příspěvku, kde neznámý autor (rozuměj v anonymitě se ukrývající Bartoníček) pokračuje: 

Vše se seběhlo tak rychle, že zastupitel, který je zároveň poslancem nestačil upozornit, že poslanecká sněmovna již v září 2019 odhlasovala, že mzda placených zastupitelů obcí a krajů, kteří jsou zároveň členy parlamentu nebo vlády, se snižuje na dvě pětiny. Tedy na 40%.  ... Starosta Hrabánek se tak vysmál všem ustanovením zákona o obcích i demokratickým principům veřejné správy města. 

No, k smíchu to možná opravdu je, kdyby to Bartoníček nemyslel opravdu vážně. Bohužel, tento slánský zastupitele nedokáže rozlišit ani to, že zvolením za radního kraje se pan Hrabánek nestal ani členem parlamentu, ani členem vlády ČR, jak předpokládá zákon, na který sám Bartoníček odkazuje. Tudíž se na něj ustanovení tohoto zákona opravdu, ale opravdu nemohou vztahovat. Což nebrání tomu, aby Bartoníček tuto argumentaci proti starostovi města nepoužil. Možná dle známého hesla "stokrát opakovaná lež se stává pravdou". 

A tak jeho zoufalé apely opět jen prokazují to, co řada z nás již dávno ví: Bartoníček dokáže lhát o čemkoliv, komukoliv a kdykoliv. Vždyť i v průběhu samotného jednání zastupitelstva města dne 25.11. byl několikrát usvědčen ze lži doslova v přímém přenosu. Kdo nevěří, ať zhlédne video záznam z jednání zastupitelstva města. Bude to pro každého jistě poučných 5 hodin domácí zábavy.

 L.Peška (Naše město)  

Pozn: Normální by bylo uveřejnit tuto repliku na příspěvek zastupitele Bartoníčka tam, kde byl zveřejněn původní příspěvek. Tedy na stránce OMS na facebooku. Ale Bartoníček je znám tím, že veškeré negativní reakce na jeho příspěvky v duchu demokratické výměny názorů zde soustavně a vytrvale maže. Tudíž jsem zvolil tuto formu reakce.