Činnost zastupitelů KSČM v městském zastupitelstvu

KSČM a bytová politika

Pohled do historie aneb proč nejsou ve Slaném byty?

Na konci roku 1999 resp. na počátku roku 2000 byla zahájena tzv. privatizace městského bytového fondu. Zároveň byl založen tzv. "Fond bydlení", do kterého jsou resp. byly primárně převáděny veškeré příjmy za prodej městských bytů. Základním účelem ustanovení tohoto fondu, tak jak jej před cca 10 lety městské zastupitelstvo přijalo, je výstavba nových nebo rekonstrukce stávajících bytů ve Slaném. Bohužel, vedení města, potažmo městská rada i městské zastupitelstvo ovládané pravicovou většinou tvořenou především ODS a KDU-ČSL si velmi rychle naučilo zneužívat existenci tohoto fondu ke zcela jiným, s bytovou problematikou nesouvisejícím, účelům. Bytový fond je tak vedením města soustavně "tunelován" k řadě akcí, které s bytovou výstavbou nesouvisí ani okrajově - např. rekonstrukce městského úřadu, bývalého hotelu Grand, restaurace Ungelt či ke krytí provozní ztráty Víceúčelové sportovní haly. V uplynulém období činily výnosy, tj. příjmy z prodeje bytů po odečtení administrativních nákladů, tohoto fondu cca 400 milionů korun. A za uplynulé období, tj. od roku 2000, bylo vytvořeno pouze 10 nových bytových jednotek. Přesto, že finančních prostředků bylo relativně dostatek na vybudování několika stovek komunálních nájemních bytů, vedení města zcela rezignovalo na jakékoliv vlastní aktivity v tomto směru. A i u těch původně vyčleněných lokalitách, např. lokalita "za Benarem" či "vojenská kasárna", kde se původně počítalo s větší bytovou výstavbou, byl tento záměr opuštěn resp. byla tato lokalita předána jiné společnosti (= Linet Invest), která zde realizuje zcela komerční bytovou výstavbu. V zásadě bylo možné za dostupné prostředky, bez jakýchkoliv úvěrů a na pozemcích města vybudovat více než 250 menších bytů, které bylo možné nabídnout mladým rodinám i starším spoluobčanům, kteří možná již větší byt nepotřebují. A navíc by nájemné z těchto nových bytů mohlo znovu zpětně naplňovat tento bytový fond v řádech mnoha milionů korun ročně.
Vedení města dále nikterak nebrání dalším odprodejům městských bytů různým místním i zcela cizím spekulantům s byty. Tento trend je podporován i formou, kterou zvolila městská rada pro další ojedinělé prodeje městských bytů, kde jednoznačně rozhoduje cenové kriterium, a tak opět vítězí cenové spekulace, nad skutečně potřebnými občany.
Výsledek je tedy ten, že v současné době, po privatizaci cca 95% městského bytového fondu, se ve Slaném nevytvořil žádný skutečně reálný trh s byty, který by umožnil zájemcům z různých sociálních skupin obyvatelstva získat byt úměrný jejich finančním situaci.
Naopak, mizivá nabídka volných bytů ve Slaném a spekulativní nákupy obchodníků s realitami způsobily ve Slaném stav, kdy ceny bytů v našem městě patří k nejvyšším v České republice (s vyjímkou velkých metropolí či krajských měst). V průměru se ceny srovnatelných bytů pohybují o 20-30% výše, tj. např. u bytu 3+1 o 300.000 - 500.000 Kč výše než v jiných srovnatelných městech v okolí (Louny, Roudnice n.L., Kralupy n.Vlt. apod.) Lze tedy říci, že ani jedna z myšlenek privatizace městských bytů díky asociální komunální politice vedení ODS ve Slaném, naplněna nebyla. Trh s byty nevznikl, nové komunální byty postaveny nebyly a tak došlo na začátku tohoto desetileté jen k neuvážené finanční zatíženosti či zadluženosti řady slánských domácností i k následné stagnaci rozvoje města samého.

L.Peška
Člen městského zastupitelstva ve Slaném

Náměty k řešení bytové problematiky nabízí volební program KSČM, který naleznete na těchto stránkách.