KSČM a program pro komunální volby 2010 - 2014

Sport

sportovní hala


Co chceme prosazovat především:
- vyšší podporu na činnosti sportovních oddílů
- výstavbu nové sportovní haly
- dořešení plochodrážního stadionu
- podporu trenérů mládeže
- řešit ztrátu VSH
- rekonstrukci Zimního stadionu
- podporovat návštěvnost aquaparku
- rekonstrukci zdevastovaných prostor stadionu Za nádražím

Větší podpora sportu
Podpora činnosti sportovních oddílu, ale i ostátních zájmových činností ve Slaném je na jedné z nejnižších úrovní v České republice. V posledních letech činí tato podpora kolem 1,4 milionů korun za rok, tedy asi 0,5% ročního rozpočtu. V uplynulém volebním období zastupitelé za KSČM opakovaně doporčuovali zvýšení této částky, ale vedení města a pravicová koalice to s neúprosnou pravidelností vždy odmítla. Přitom v jiných městech, srovnatelné velikosti či významu, se výše této podpory běžně pohybuje kolem 2% městkého rozpočtu. Naším hlavním cílem tedy je zvýšení příspěvku na činnost sportovních oddílů, ale i kulturních a zájmových spolků na úroveň 1,5% ročního městského rozpočtu, tedy cca na částku 4 miliony korun. Akcentovat pak chceme především ty sportovní oddíly či zájmová sdružení, které se věnují práci s mládeží.
V této souvislosti bychom též rádi formou grantů podpořili ty sportovní oddíly, které dokáží pro práci s mládeží zajistit opravdu kvalitní trenéry. Jen dostatečný důraz na výchovu mladých sportovců nám může na tomto poli přinést v budoucnosti nějaké větší sportovní úspěchy.

Rozvoj sportovních zařízení
Další rozvoj sportu v našem městě není možný bez dobudování sportovní infrastruktury. Především nově se rozvíjející sporty, jakým i jsou např. futsal či florbal, by přivítali novou sportovní halu. Skutečností totiž je, že žádná ze slánských tělocvičen nesplňuje potřebné parametry a požadavky pro většinu soutěžních utkání v kolektivních sportech. Nová sportovní hala by měla doplnit stávající sportovní areál VSH.
Rádi bychom též v příštím volebním období vyřešili dlouholetý problém spojený s vlastnictvím pozemků na plochodrážním stadionu. Bez vykoupení těchto pozemků od soukormých majitelů není možné uvažovat o dalším rozvoji tohoto areálu ani plochodrážního sportu ve Slaném.
V neposlední řadě se musíme výrazně zamyslet nad neustále narůstající ztrátou Víceúčelové sportovní haly. Především chceme zvýšit propagaci plaveckého areálu a formou zvýhodněného vstupného podpořit jeho využívání především slánskými občany.
stadion Za nádražím V průběhu nadcházejícího volebního období bude také nutné přikročit k zásadní opravě či rekonstrukci Zimního stadionu. Bohužel, současné vedení města v případě tohoto objektu řešilo jen urgentní havárie a opravy, ale zásadní investice či opravy se zde nerealizovaly již téměř 20 let.
Naprosto nepochopitelné je to, jak nechalo současné vedení města, resp. jím zřízená organizace VSH, zchátrat a zdevastovat zázemí stadionu Za nádražím (šatny, sprchy, skladové prostory). Bez nápravy tohoto stavu není možné uvažovat o širším využití tohoto stadionu pro sportující veřejnost.