SLÁNSKÉ NOVINY

100 dní provozu sportovní haly Háje

2024-04-09 16:58:58, - redakce

Během prvních 3 měsíců provozu se na nás obrátila řada občanů i sportovců s dotazy, které se dotýkají provozu nové sportovní haly Háje. A protože si myslím, že odpovědi na tyto dotazy by mohli zajímat i širší slánskou veřejnost, pokusím se ty nejfrekventovanější dotazy a otázky rozvést v tomto článku.

Jaké sporty je možné v MFH provozovat? 

Hala je připravena na všechny běžné míčové sporty - tedy florbal, futsal, nohejbal, volejbal, házenou, basketbal a tenis. Dále máme k dispozici tzv. malou tělocvičnu (o rozměrech 9 x 30 metrů!), která je využívána pro různé druhy cvičení (děti, ženy, sportovci apod.). 

Mohou sportovní halu využívat i slánské školy? 

Samozřejmě. S ohledem na polohu haly to je však reálně dosažitelné spíše jen pro školy v blízkosti Hájů, tedy především pro 1. ZŠ. Žáci této školy využívají prostor MFH k výuce tělesné výchovy 3x týdně. A i s ohledem na dotaci, kterou na provoz MFH přispívá město Slaný, mají tyto prostory k dispozici zdarma. Příležitostně využívají MFH i některé slánské mateřské školky. Přispívá k tomu i naše cenová politika, kdy v dopoledních hodinách nabízíme jak hlavní plochu sportovní haly, tak i tělocvičnu za spíše symbolické nájemné, cca 200 - 300 Kč za hodinu. 

Jak halu využívají slánské sportovní oddíly? 

Dá se říci, že zájem o využívání MFH je ze strany slánských oddílů maximální. Nejvíce hodin u nás, i díky široké mládežnické základně, tráví slánští florbalisté, tedy oddíl Barracudy. Hodně hodin obsadili i futsalisté - ať již ty oddíly, které hrají krajský přebor (Hrasl a MCE) nebo další futsalové oddíly, které působí v okresních soutěžích (Čechie, Foboz, DFK, Union). Pravidelné tréninky a turnaje mají v hale i slánští volejbalisté. K zimní přípravě využívala halu i mládežnická družstva fotbalového SK Slaný. Příležitostně halu využívají i basketbalisté (BC Slaný), Školní atletický oddíl či nohejbalisté slánského Sokola. 

Mohou sportovní halu využívat i občané, kteří nejsou členy slánských sportovních oddílů? 

Určitě ano. Samozřejmě, v době kdy není hala obsazena nějakou pravidelnou činností, si může sportovní plochu haly či tělocvičnu pronajmout kdokoliv. A také se tak děje. Info o volných časech a dostupnosti získáte na našich webových stránkách v rezervačním systému. Nejčastěji k nám chodí "hobby" volejbalisté, futsalisté či florbalisté. Ale zájem je i o individuální přípravu např. v basketbalu či v házené. Naší výhodou je, že pokud tomu parametry daného sportu vyhovují, nemusí si daný jedinec pronajímat celou sportovní plochu, ale jen její část, třeba polovinu (dostatečné na futsal či florbal) nebo i jen třetinu (vyhovující např. pro volejbal či nohejbal). Cenovou politikou se snažíme vyjít vstříc i amatérským tenistům, pro něž máme především v dopoledních hodinách velmi příznivé sazby (300 Kč za hodinu). 

Jaký je zájem o novou halu mezi sportovními oddíly mimo Slaný? 

Dá se říci, že doslova mimořádný. Byli jsme až překvapeni, jak rychle se povědomí o naší hale rozšířilo a kolik sportovních oddílů či svazů ji chce využívat. Jako příklad uvedu např. florbalistky z Nového Strašecí, které většinu svých ligových zápasů hrály zatím na Kladně či na Stochově a u nás v březnu odehrály jeden zápas play-off. Po jeho skončení spontánně prohlašovaly, že další sezonu chtějí hrát jen u nás. I celostátní svaz futsalu se u nás velmi rychle zabydlel a tak jsme zde mohli již v únoru a v březnu vidět např. finále dorostenecké ligy či finále futsalové ligy žen. A nadšeni z prostředí naší haly byly i juniorské reprezentantky v házené, které u nás na začátku dubna pobývaly na přípravném kempu, který vyvrcholil dvěma zápasy s reprezentací Německa. Shodou okolností se první z nich hrál přesně 3 měsíce po otevření naší nové haly, tedy 5. dubna 2024. Ale registrujeme i zájem z dalších sportovních svazů, které by k nám chtěli umístit jejich vrcholné soutěže. 

Jak se mohou do haly podívat slánští občané? 

Jednoduše, stačí když přijdou. Hala je otevřena vždy, když v ní probíhá nějaká sportovní činnost a prohlédnout si halu tedy může každý návštěvník. Samozřejmě tedy ty prostory, kterou jsou otevřeny veřejnosti. Navštívit můžete i náš sportbar, který nabízí jak běžné nápoje (nealko, pivo, kávu), tak i lehké občerstvení (párek, klobásu, polévku, pizzu apod.) či nějaké sladkosti a chlebíčky. I když je sportbar primárně určen pro sportovce a diváky v hale, rádi uvítáme i běžné "venkovní" návštěvníky. Nedávno jsme připravili venkovní posezení, které je vhodné např. pro cyklisty či slaňáky, kteří vyrazí na Háje na odpolední procházku. K vybavení sportbaru patří i velkoplošná televize a tak se již nyní těšíme na nadcházející hokejové a fotbalové zápasy české reprezentace či olympijské hry, které budete moci sledovat v opravdovém sportovním prostředí. 

Co dalšího nabízí MFH Háje? 

V prvním patře máme k dispozici klubovnu s výhledem přímo do haly, kterou je možné využít např. k poradám před zápasem či klubovým schůzím. Ale je možné ji také využít pro akce typu firemní školení (občerstvení během akce zajistíme dle požadavku). Klubovnu a tělocvičnu je také možné využít k různým dětským párty (např. oslava narozenin). Výše pronájmu ani zde nikoho neodradí, pohybuje se v relaci několika stokorun na akci. 

Mohou si v hale zasportovat i menší děti? 

Tady je bohužel naše nabídka možností zatím ještě poněkud omezená. 2x týdně (pondělí a středa) máme v naší hale cvičení pro děti a ženy, které vede paní Bára Lakotová. Ale cítíme, že zájem o tato cviční by mohl být mezi slánskou veřejností větší. Hledáme tedy cvičitelky či cvičitele, kteří by s námi v tomto směru chtěli spolupracovat. Mohou se u nás přihlásit kdykoliv, emailem či telefonicky (kontakty najdete na www.hala-slany.cz ). 

Jaké jsou náklady na provoz MFH Háje? 

Odhad nákladů, který jsme připravili společně s vedením města již v polovině roku 2023, se pohybuje kolem 4,5 milionů korun ročně. Po 3 měsících provozu jsme si náš prvotní odhad nákladů vyhodnotili a dá se říci, že jsme se v něm nijak zásadně nezmýlili. Vyšší náklady oproti předpokladu souvisí jen s provozem úpravny vody, která byla do objektu MFH zapracována až dodatečně a které dnes vycházejí cca na 100.000 Kč ročně. Ovšem tyto více náklady jsou vyváženy dlouhodobou úsporou resp. prodloužením životnosti vybavení MFH, především sprch a sociálních zařízení. Můžeme však říci, že tyto vícenáklady se nám daří pokrývat vyššími příjmy z provozu MFH, i úsporami v některých jiných provozních nákladech. Město Slaný se na nákladech provozu podílí cca 75%, zbývající částku musím zajistit provozovatel MFH, tedy Slánský sportovní klub, především z pronájmu sportovních ploch a provozu sportbaru. 

Jak se v nákladech na provoz projevuje fotovoltaika umístěná na střeše MFH? 

Tato FTV byla zprovozněna až na konci března, takže nějaká přesnější čísla ještě nemáme k dispozici. Ale dá se zhruba říci, že v případě pěkného slunečného počasí se mohou provozní náklady na spotřebu elektrické energie snížit o více než polovinu. Bohužel, charakteristika provozu MFH je taková, že podstatná část provozu MFH je situována do večerních hodin, kdy nám FTV může pomoci jen ve velmi omezené míře. 

 Ladislav Peška 

Předseda Slánského sportovního klubu, provozovatele MFH Háje