Naše město

Volební koalice KSČM, SPO a nezávislých kandidátů do komunálních voleb ve Slaném na podzim 2014.

Slaný - naše město JE ČAS NA ZMĚNU

Cílem iniciativy "Naše město" je zastřešení aktivit jednotlivých osob, občanských inciativ či politických stran, které chtějí aktivně přispívat ke změně způsobu řízení našeho města. Jsme přesvědčeni, že společný postup či vzájemná podpora nám umožní snáze či efektivněji dosáhnout těch změn, které požadují občané našeho města.
V uplynulých 20 letech se na řízení a správě města podílela víceméně stále stejná skupina osob a politických uskupení. Výsledky této jejich správy jsou nepřehlédnutelné: V důsledku řady chybných ekonomických rozhodnutí v minulých letech se dnes město Slaný potýká s obrovskými stamilionovými dluhy, které podlamují jakékoliv další možnosti větších investic do rozvoje města. Vedoucí představitelé města jsou vyšetřováni pro podezření z porušování zákonů České republiky. Jsme svědky i toho, jak vedoucí funkcionáři města nedostatečně a neprofesionálně přistupují k zajištění životně nezbytných služeb, jakými jsou např. dodávky vody či tepla občanům města. Jsme svědky pokusů privátních firem o vyvedení těchto důležitých zdrojů a zařízení z majetku města ještě před komunálními volbami na podzim 2014.
Naším cílem je společně vytvořit platformu pro ustavení volebního uskupení, které nabídne místo na kandidátce všem těm občanům či politickým stranám, kteří mají zájem se aktivně zapojit do úsilí o změnu stávajícího stavu řízení našeho města.
Hledáme a vyzýváme k podpoře této inciativy všechny ty občany města, kteří na výše uvedené problémy a nedostatky nahlížejí obdobným způsobem. Budeme rádi, když se s námi spojíte a pomůžete nám v našem úsilí o nápravu věcí obecných.
Protože Slaný je naše město a všichni máme právo se podílet na jeho řízení.

za přípravný výbor volebního uskupení "Naše město"
L.Peška, R. Kasík, L.Šmehlík