Naše město a sportovní hala

Sportovní hala

sportovní hala

Nejen my, ale především řada sportovců a sportovních funkcionářů našeho města je přesvědčena o tom, že naše město potřebuje novou sportovní halu.
Máme připraven projekt její výstavby a rádi vás zde seznámíme podrobně s důvody pro její výstavbu i způsoby, jak tuto akci chceme realizovat.

... takže za pár dní tady na tom místě se dozvíte více ...