Slánská politická scéna - Naše město

Komunální volby

Slaný - naše město

Jistě vás bude zajímat jak a kdy volit.
Letošní komunální volby se budou konat ve dnech 10. a 11. října (pátek - sobota).
A půjde v nich především o to, zda se podaří na vedoucí místa našeho města, tj. především do městského zastupitelstva zvolit takové kandidáty, kteří dokáží Slaný odpovědně spravovat a řídit.

Jak můžete volit při komunálních volbách v roce 2014?

Ve Slaném má každý volič právo dát svůj hlas 27 kandidátům. K tomu můžete využit některy z nasledujicích postupů:

a) Zvolíte (označíte) jednu z kandidujicích volebnich stran.

b) Zvolíte jednu z kandidujících volebních stran a navíc využijete i možnosti udělení preferenčních hlasů některým kandidátům z jiných volebních stran. V tomto případě se od vaší volby "pro stranu" odečte takový počet hlasů, kolik jste zakřížkovali kandidátů z jiných kandidátek.

c) Budete vybírat pouze jednotlivé kandidáty z libovolných volebních stran. Maximálně však můžete označit 27 jmen!NEVÍTE KOHO VOLIT? VOLTE NAŠE MĚSTO!