Slánská komunální scéna

Město Slaný a komunální scéna

Chronologie událostí let 2017 - 2018 (průběžně doplňujeme)


Červen 2018
Vedení města hrubě zanedbalo přípravu slánského koupaliště na letní sezonu. Nebyla připravena smlouva na zajištění provozu koupaliště, ani finance. Neproběhly ani potřebné opravy. Z těchto důvodů se nejprve uvažovalo i o celkovém uzavření areálu, nakonec se nejnutnější opravy podařilo zajistit a koupaliště bylo otevřeno zhruba s třítýdenním zpožděním oproti předchozím létům.
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/proc-nebude-otevrena-slanska-plovarna

Duben 2018
Zastupitel dr. Peška (Naše město) znovu upozornil na nevýhodný způsob zadávání veřejných zakázek městem Slaný, z kterého profituje firma Elektromontáže Stavby Slaný, kterou vlastní rodinní příslušníci radního Víška (ČSSD). Radní Víšek v reakci na zveřejnění této informace podal na zastupitele dr. Pešku trestní oznámení pro pomluvu (?!?). Stejně tak reagoval i na vyjádření dalšího zastupitele, ing. Šmehlíka (Naše město), který upozornil na obdobnou skutečnost v článku ve Slánské radnici. I jeho čeká soudní pře, kterou inicioval radní Víšek.
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/jak-nedelat-vyberova-rizeni

Březen 2018
V březnu (a později i na dalších jednáních v dubnu, v květnu a v září) se na zastupitelstvu města rozhořel spor o ubytovnu "Mexiko" v Ouvalově ulici. O koupi této ubytovny projevil zájem slánský podnikatel p. Čabla. Prodej ubytovny za nápadně nízkou cenu (cca 8 milionů korun) připravoval místostarosta Zálom. Řada zastupitelů však s prodejem ubytovny nesouhlasila, naopak podpořili návrh radního Bartoníčka, aby město usilovalo o dotaci na rekonstrukci této ubytovny. Tomuto plánu však později zabránilo duo Hrabánek - Zálom.
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/prodat-ci-neprodat--ubytovnu-mexiko

Prosinec 2017
Okresní soud vynesl rozsudek ve sporu mezi městem Slaný a firmou KOMA Industry ve věci doplatku ceny za parkovací dům. Soud nepotvrdil teorie některých radních a členů vedení města (Zálom, Berkovec) o tom, že cena stavby by se měla snížit o desítky milionů korun. Faktické snížení ceny, v důsledku některých závad a nedodržení technických parametrů ohodnotil soud jen snížením ceny cca o 5 milionů korun. Soud zároveň potvrdil, že stavba byla vybudována nezákonně. Vinu za tuto nezákonnost nese tehdejší vedení města (v roce 2011 vedoucí funkce zastávali Rubík, Hrabánek, Hložek a Bartoníček). Dle rozhodnutí soudy by mělo město doplatit 33 milionů korun. Rada města se však proti tomuto rozhodnutí odvolala a soud se tak potáhne dále.
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/rada-mesta-se-boji-rozhodnout

Říjen 2017
Po dlouhých jednání prosazuje vedení slánském radnice prodej části Technických služeb (tzv. odpadové hospodářství) do rukou privátní firmy AVE Kladno. V zastupitelstvu tento prodej podpoří jen těsná nadpoloviční většina, řada zastupitelů s vlastním prodejem i s navrhovanou cenou nesouhlasí. Vzápětí zvyšuje nyní již dominantní firma AVE Kladno cenu za svoz komunálního odpadu o 30% proti současnému stavu.
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/megatunel

září 2017
Až s ročním zpožděním oproti původnímu harmonogramu byla zahájena rekonstrukce čističky odpadních vod. Naplno se tak projevila fatální nezkušenost vedoucích představitelů radnice s přípravou velkých investičních akcí.
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/rok-zpozdeni


Červenec 2017
Radní Bartoníček nechal v prostorách městského úřadu instalovat pamětní desku protektorátního prezidenta Emanuela Háchy. S tímto krokem vedení slánské radnice vyslovila nesouhlas většina občanů Slaného. O několik týdnů později neznámá osoba tuto desku z radnice odnesla.
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/protektor-z-radnice

Květen 2017
Okresní soud v Kladně odložil případ projednávání náhrady škody od skupiny bývalých radních v čele s Mgr. Hrabánkem. Důvodem byla skutečnost, že soud neobdržel od městského úřadu některé vyžádané podklady. Někteří zastupitelé odpovědnost za takto zmařené soudní jednání (které město stálo dalších více než půlmilionu korun) přisuzují místostarostovi města ing. Zálomovi, který byl pověřen dohledem nad průběhem tohoto řízení. Někteří v jeho jednání vidí nedbalost jiní možná i úmysl jak zabránit soudu se skupinou bývalých radních (Hrabánek, Hložek, Vašek, Šváb aj.) o náhradu škody, kterou městu způsobili.
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/jak-na-radnici-ruka-ruku-myje

Březen 2017
Zastupitel ing. Šmehlík navrhuje zařadit na program jednání zastupitelstva odvolání ing. Záloma (ČSSD), z funkce místostarosty města. Starosta Hrabánek (ODS) však hlasování o odvolání Záloma nechce připustit. Tento postup se pak v dalších měsících opakuje ještě několikrát.
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/zastupitele-se-boji-rozhodnout

Únor 2017
Po několika odmítavých rozhodnutích se nakonec firmě OVUS podařilo získat od zastupitelstva města souhlas na zřízení bioplynové stanice v areálu této firmy na Těhuli. Jejich snahu maximálně podporoval jak starosta Hrabánek, tak i poslanec Berkovec. Odpor občanů a části opozičních zastupitelů nestačil.
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/radnice-proti-obcanum