SLÁNSKÉ NOVINY

Rada města se bojí rozhodnout

2017-12-15 08:11:49, - redakce

Rada města by měla rozhodnout o tom jak  dále postupovat ve věci soudního sporu s firmou KOMA.

Okresní soud před několika dny rozhodl, že město Slaný musí za výstavbu parkovacího domu firmě KOMA doplatit 31 milionů korun. A dále pak 2 miliony korun jako náhradu soudních výdajů a také úrok z prodlení, který narůstá o cca 50.000 Kč každý týden.
Rada města by tak měla rozhodnout, zda se s tímto výrokem, který oproti  původní smlouvě šetří městu několik milionů korun. Nebo zda půjde do dalšího hazardu a pokusí se rozhodnutí soudu zvrátit v odvolacím řízení. Faktem  je, že naděje, že by soud vyšší instance změnil rozhodnutí okresního soudu, je prakticky nulová. Právní zástupce města, JUDr. Bezděk, i místostarosta Zálom se svými výklady a námitkami u okresního soudu naprosto pohořeli. A bylo by s podivem, kdyby jejich výklad soud vyšší instance bral jako základ pro změnu rozhodnutí. Navíc, možnost dokazování  je již uzavřena, již v loňském roce totiž proběhla tzv. konsolidace řízení. Takže i kdyby chtělo město Slaný změnit svoji argumentaci, další podklady soudu již předkládat nemůže. 
A tak může město Slaný v případě dalšího odvolání čekat nejen další soudní výdaje vlastní i protistrany, které jen u prvního jednání u okresního soudu přesáhli úhrnou částku 3 milionů korun. Ale také bude muset město Slaný hradit i nemalý poplatek z prodlení. V případě např. ročního jednání (to u okresního soudu trvalo přes rok a půl!) by se jednalo o částku cca 2,5 milionů korun.
A tak se může snadno stát, že město přijde i o tu malou úsporu oproti původní smlouvě (cca 3 miliony Kč), kterou mu výrok okresního soudu přiznal.
Odpovědnost za  rozhodnutí, zda ve sporu s Komou pokračovat dále však rada města na svá bedra přijmout nechce, byť ze zákona jí toto rozhodnutí přísluší. A tak slánští radní vymysleli, že toto závažné rozhodnutí předají do rukou všech zastupitelů. Na prosincovém jednání zastupitelstva města, které se sejde 20.12., by se tak měl další postup v této věci vyjasnit.
Je ovšem otázkou, zda si zastupitelé  nechají podstrčit tohoto "Černého Petra" a zda se budou chtít touto věcí zabývat poté, kdy celou soudní při městu svým amatérským přístupem  prohráli pánové Zálom (místostarosta města)  s Berkovcem (radní města a poslanec Parlamentu ČR).

L.Peška


Související články:

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/mesto-slany-musi-zaplatit-pres-33-milionu