SLÁNSKÉ NOVINY

Boj o vodu - beseda

2017-05-02 14:29:30, - redakce

Ve Slaném se zostřuje boj o vodu. Hrabánkovo vedení města nechce plnit přijatá usnesení zastupitelstva. Z těchto i dalších důvodů se skupina zastupitelů rozhodla informovat občany města o celé problematice provozování vodohospodářské infrastruktury našeho města.

Řešení, o kterém se dnes diskutuje, může ovlivnit celý tento segment  služeb v našem městě na dalších 20 i více let.
Témata , o kterých s vámi chtějí  zastupitelé města diskutovat:

O čem lžou pánové Zálom a Berkovec občanům Slaného?

Proč si nechceme nechat znovu ukrást naši vodu?

O čem tajně vyjednává  starosta Hrabánek?

Proč stále odtékají peníze slánských občanů do Francie?

Proč vedení města neplní přijatá usnesení zastupitelstva?

O kolik milionů korun ročně přichází naše město?

O těchto otázkách, ale samozřejmě i řadě dalších, můžete diskutovat se slánskými zastupiteli ve čtvrtek 11. května od 18.00 v Společenském centru GRAND