SLÁNSKÉ NOVINY

Červnové jednání zastupitelstva

2017-06-22 08:30:47, - redakce

Již po třetí během třech týdnů se sešlo městské  zastupitelstvo.

Rekonstrukce čističky
Rada města se snaží vyhnout odpovědnosti za uzavření smlouvy s  vítězem výběrového řízení na realizátora této rekonstrukce. A tak navrhla, aby definitivní schválení smlouvy na realizaci této stavby si vyhradilo zastupitelstvo města a na něm pak byla veškerá odpovědnost za přijaté rozhodnutí. 
Výběrové řízení na realizátora plánované rekonstrukce čističky odpadních vod provázejí od počátku celého procesu nejrůznější problémy. Ten poslední souvisí s nedostatky v podkladech od potencionálního vítěze výběrového řízení, firmy Strojírny Milenov. Hodnotící komise vyzvala uchazeče o doplnění nabídky resp. odstranění těchto nedostatků, ale tento postup se některým zastupitelům zdál právně napadnutelným. I na další procesní pochybení vedení města upozorňoval především dr. Richtr (USZ). Dr. Peška (Naše město / KSČM) zase upozornil na skutečnost, že přes jeho požadavek zastupitelé neobdrželi právní  stanovisko administrátora zakázky k provedeným úpravám a opatřením.
A tak v následném hlasování návrh rady města na to, aby v této věci rozhodovalo zastupitelstvo místo rady, neprošel. Horký kaštan se tak vrátil zpět do rukou rady města, která za svůj postup v průběhu celého výběrového řízení musí nést plnou odpovědnost.


Kompostéry
Nečekaně široká diskuze se rozvinula kolem záměru města nakoupit až 700 komposterů především pro občany z přidružených obcí. Rozhodnutím rady města totiž měla  žádost o dotaci na tuto akci ve výši necelé 2 miliony korun  zpracovat firma ISES za částku 176.000 Kč!  Přičemž se jednalo o vyplnění několika dokumentů volně dostupných na stránkách ministerstva životního prostředí a zpracování jednoduché ekonomické analýzy tohoto projektu. Tento postup rady města a především zbytečné vyvádění financí z rozpočtu města cizím subjektům kritizovala řada zastupitelů (Richtr, Hůla, Peška, Šmehlík, Hložek, ...).  V závěrečném hlasování tak zastupitelé záměr rady města na využití externí firmy odmítli a rozhodli o tom, že zpracování žádosti o dotaci připraví odbor životního prostředí městského úřadu. 


Technické služby
Dle dohody zastupitelů z dubna letošního roku mělo toto zastupitelstvo projednat další postup města při řešení situace kolem Technických služeb. Neprojednalo však nic. Člen vedení města, ing. Bartoníček, který má tuto problematiku ve své kompetenci, úkol, který mu zastupitelstvo uložilo, nesplnil a žádné materiály k jednání zastupitelům nepředložil.
Přitom zadání bylo jasné: Buď bude do 23. června na stole jasná dohoda o rozdělení Technických služeb mezi město Slaný a firmu AVE, nebo bude založena nová společnost stoprocentně vlastněná městem. Za ignorování těchto přijatých závěrů z dřívějších jednání zastupitelů si vysloužil radní Bartoníček kritiku jak z opozičních - J. Hůla (Svobodní), tak i koaličních - M. Matoušek (OMS) řad.  Naplnila se tak jen slova řady zastupitelů z kuloárů, že Bartoníček je sice expertem na otázky třetího odboje, ale  praktické problémy města není schopen řešit.  
Pod tíhou kritiky zastupitelů sám Bartoníček navrhl, že se  odpovědnosti za přípravu reorganizace Technických služeb vzdá a předá ji někomu jinému. Ale žádný z dalších členů vedení města (Hrabánek či Zálom) na jeho návrh nereagoval. 


Parkovací dům
Místostarosta Zálom je nespokojen s tím, jaký posudek vypracoval soudní znalec na hodnotu parkovacího domu. A společně s pány Berkovcem, Zímou a Víškem podal na jeho práci stížnost. Mezitím však město Slaný obdrželo od protistrany, tedy firmy Koma, návrh dohody, která by cenu parkovacího domu snížila (v duchu závěrů tohoto znaleckého posudku) cca o 7 milionů korun. Zastupitel Peška (Naše město / KSČM) vyzval vedení města, aby k této dohodě zaujala nějaké stanovisko. I s ohledem na možné další náklady pokračujícího soudního jednání. Dr. Richtr (USZ) tedy navrhl, aby zastupitelé návrh dohody odmítli. V následujícím hlasování však jeho návrh podpořilo pouze 13 zastupitelů a návrh na odmítnutí dohody tak nebyl přijat. Rada města tak bude muset rozhodnout, jak se k návrhu dohody město Slaný postaví.  Nepěknou tečkou za tímto bodem pak byla ostrá kuloární výměna názorů   mezi místostarostou Zálomem a radním Bartoníčkem. Bartoníček totiž toto hlasování zcela ignoroval, přesto, že byl přítomen za předsednickým stolem.  A to se místostarostovi Zálomovi zjevně nelíbilo.