SLÁNSKÉ NOVINY

Cesta do parku v Benaru bude ještě dlouhá

2018-09-20 13:53:22, - redakce

Již potřetí rozhodovalo městské zastupitelstvo o možnosti získat do svého vlastnictví pozemky v oblasti tzv. parku v Benaru.

Poprvé nabízel turecký vlastník tyto pozemky za symbolickou 1 korunu již v roce 2012. Tehdy tuto nabídku odmítli především zastupitelé za ODS a ČSSD. Podruhé se o možnosti směny pozemků jednalo v zastupitelstvu v roce 2015. Ale každá ze stran měla jiné představy o této směně, a tak ani toto  nebylo schváleno. Zářijové zastupitelstvo se tak dostalo rozhodně nejdále. Byla přijata deklarace či záměr, chcete-li, že  město má zájem převzít od tureckého vlastníka některé pozemky i nemovitosti v areálu Benaru. Chtěl bych však poněkud ochladit nadšení některých občanů, kteří již nyní jásají nad dosaženým úspěchem. Cesta ke skutečnému využití nabízených pozemků a budov bude ještě dlouhá. V prvé řadě si musíme  uvědomit, že turecký vlastník nám nabízí pozemky, které k vlastním záměrům výstavby zhruba stovky bytů v této oblasti vůbec nepotřebuje. A na oplátku  se město zavazuje k tomu, že tureckému investorovi půjde v jeho záměrech všestranně "na ruku". To by ještě nebylo nic špatného. Se zdevastovaným areálem  bývalé továrny Benar se určitě něco udělat musí. Tak proč ne za těchto podmínek. Je však dobré si uvědomit, co vše bude muset město Slaný zajistit. Je to především vlastní zvelebení prostor bývalého parku. Z něj už nezbylo prakticky nic. Za své vzal minigolf, bazén i tenisové kurty. Je zde pouze léta neposekaná tráva, rozpadající se zeď a stromy, jejichž stáří a stav naznačuje, že je bude nutné z bezpečnostních důvodů rychle pokácet.  Ještě složitější bude záchrana tzv. zámečku v Benaru. Budova, která je určitě architektonicky zajímavá, je po letech nevyužívání ve velmi špatném technickém stavu. Její oprava půjde rozhodně do desítek milionů korun. A to nás čeká ještě to nejdůležitější: Najít její další smysl. Tedy k čemu město tuto budovu bude využívat. V neposlední řadě je to závazek města převzít od investora veškerou  jím vybudovanou infrastrukturu (silnice, chodníky) i pozemky (tedy ty nezastavěné - všeobecně tedy jakousi veřejnou zeleň) a starat se o ni do konce světa. Osobně nejsem pochopitelně proti této myšlence. Město  bude určitě lepším správcem této lokality, než jím byl doposud turecký majitel, jen chci upozornit, že se jedná tak trochu o "dar danajský". A když ne doslova o danajský, tak o dar, který nás v budoucnu bude stát možná částku i kolem sto milionů korun. A to je třeba si uvědomit. I v kontextu toho, že v centru města máme řadu dalších nedořešených objektů. Zmíním např. uzavřenou část bývalého hotelu GRAND, Okresní dům, či betonový skelet v Třebízského ulici.  I tyto objekty jsou řadu let v neutěšeném stavu proto, že město nemá dostatečné finanční zdroje na jejich opravu či rekonstrukci. Nyní nám k nim tedy přibývá další ?

L.Peška