SLÁNSKÉ NOVINY

Další rezignace na slánské radnici

2017-02-03 11:02:23, - redakce

Paní Petra Budilová, zastupující funkci tajemníka na městském úřadě, na svou pracovní pozici  rezignovala.

Poté, co v říjnu loňského roku, pro neshody s vedením města, rezignoval  na funkci tajemníka úřadu Mgr. Herčík, odchází z této pracovní pozice další kvalifikovaná osoba.
Paní Budilovou jmenoval do funkce zastupujícího tajemníka starosta Hrabánek v listopadu loňského roku. Ale již po 2 měsících paní Budilová na výkon této funkce rezignovala.
Důvody rezignace nebyly sděleny, v kuloárech slánské radnice se nejčastěji hovoří a zásadních neshodách mezi vedením města a zastupující tajemnicí především v oblasti řízení práce městského úřadu.  Obdobné důvody uváděl pro svůj odchod i předchozí tajemník, pan Herčík.

Pravomoci i povinnosti z této funkce vyplývající tak přecházejí na starostu města, Mgr. Hrabánka. Ten tedy  nyní vykonává vedle funkce starosty  opět i funkce tajemníka a  zastává i nadále funkci ředitele 3. základní školy.
Související články:

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/ing-hercik-rezignoval-na-funkci-tajemnik-mestskeho-uradu