SLÁNSKÉ NOVINY

Dezinformace zastupitele Bartoníčka

2015-09-06 13:54:11, - redakce

Na jednání městského zastupitelstva vystoupilo několik zastupitelů s upozorněním na skutečnost, že článek v zářijové Slánské radnici i další emaily, které publikuje  a rozesílá ing. Bartoníček, jsou zavádějící resp. obsahují nepravdivé informace ve věci oceňování slánských osobností při příležitosti státního svátku 28. října.

Zastupitelé konstatovali, že pan Bartoníček nebyl žádným orgánem města, ani zastupitelstvem,  ani radou města, pověřen či jinak vyzván k organizaci jakéhokoliv výběru těchto osobností. Jedná se tak jen o jeho zcela soukromou iniciativu.

Naopak, rada města již 28. května ustavila komisi, které předsedá pan Jaroslav Hložek, člen zastupitelstva, která je pověřena shromažďováním a posouzením návrhů na ocenění těchto osobností. Dle doporučení této komise pak zastupitelstvo města rozhodne o případném udělení pamětního listu vybraným osobnostem z oblasti školství, sportu, zdravotnictví a veřejného života.