SLÁNSKÉ NOVINY

Hala pro Slaný

2021-01-15 08:04:24, - redakce

Realizace projektu nové sportovní haly ve Slaném pokračuje dle harmonogramu.

Slaný se snad konečně po několika desetiletích volání a snahy řady sportovců dočká nové multifunkční sportovní haly. V únoru loňského roku rozhodli slánští zastupitelé jednoznačným počtem hlasů o realizaci výstavby moderní multifunkční sportovní haly v lokalitě Háje - sever, a to ve variantě nízkoenergetického objektu - důvodem tohoto rozhodnutí je možnost získání výhodné dotace. Tomuto jednání zastupitelstva předcházelo veřejné jednání Investičního výboru Zastupitelstva královského města Slaný, kde byli všichni přítomní zájemci seznámeni s projektovou dokumentací a vizuální podobou navrhované multifunkční haly. Následně byly především ve Slánské radnici zveřejňovány strohé informace o průběhu realizace tohoto projektu, naposledy pak byla zveřejněna informace o schválení rozpočtu města Slaný na rok 2021, kde se počítá i s částkou na realizaci první etapy projektu v tomto roce. Protože však informací o realizaci projektu nebylo nikdy příliš a zájem řady Slaňáků o tuto stavbu je poměrně velký, položili jsme několik otázek člověku nejpovolanějšímu - předsedovi Investičního výboru slánského zastupitelstva, panu RNDr. Ladislavu Peškovi.  

1) Úvodní otázka nemůže znít ani jinak - v jakém stadiu je v současnosti realizace celého projektu?

 V této době probíhá v této záležitosti územní řízení, když žádost již byla podána. Doufejme, že vše proběhne úspěšně. Koncem února by měla být dokončena dokumentace pro stavební řízení a následně pak bude podána žádost o stavební povolení. Na konci února bychom také chtěli podat žádost o dotaci na ministerstvo pro životní prostředí v programu, určeném pro pasivní (rozuměj nízkoenergetické) stavby. Tím budou splněny všechny potřebné administrativní náležitosti. 

2) Může něco (nebo někdo) ohrozit probíhající jednání nebo vše probíhá podle plánu? 

Bohužel několik jednotlivců z řad zastupitelů se snaží průběžně tuto investiční akci zpochybňovat. Je pravdou, že současná ekonomická situace státu, která má pochopitelně dopad i na veřejné rozpočty, nám to jednoduché nedělá. Ale společně se starostou města jsme myslím našli vhodný způsob financování nejen této investiční akce, ale i řady dalších. 

3) Realizace celé toto akce by měla vyjít na zhruba 70 miliónů, což je spíše spodní hranice ceny takového sportoviště. Jakým způsobem proběhne financování této akce? 

Rozpočet realizace celé akce je stanoven na částku 71,2 mil. Kč. V loňském roce byla čerpána částka 2,1 mil Kč, především na vypracování projektové dokumentace a na úkony, spojené s přípravou celého projektu. Pro letošní rok byla v rozpočtu města schválena částka ve výši 25,2 mil. Kč na realizaci první etapy výstavby sportovní haly, zbylá částka bude zahrnuta do rozpočtu pro rok 2022. Jak jsem již uvedl, bude podána žádost o dotaci na MŽP, která by mohla pokrýt cca 30% celkových nákladů. 

4) Bude zahájena samotná výstavba haly dle schváleného harmonogramu v září letošního roku?

 Zahájení výstavby v září letošního roku je pochopitelně s otazníkem. Vše záleží především na dvou faktorech:  

a) Jak rychle proběhne stavební řízení - tedy kdy získáme stavební povolení. Pokud půjde vše dobře, tak by to mělo být v dubnu. Ale když se něco zadrhne, tak měsíc dva prodlení není ve státní správě žádná časová míra, která by se někomu zdála být problémem.  

b) Na to pak navazuje výběrové řízení na dodavatele stavby, a i to se může pochopitelně zkomplikovat. Například se může neúspěšný žadatel odvolat a než se vyřídí odvolání, tak se celý proces zase může o 1-2 měsíce zpozdit. Nedej bože, kdyby se muselo celé výběrové řízení opakovat - to by pak byly další 3-4 měsíce prodlení. Takže září je taková optimistická varianta. I když zatím jedeme přesně podle harmonogramu. 

 5) Jsou nějaké změny v rámci projektové dokumentace, jak byla loni představena širší veřejnosti?

 Ano jsou, ale pouze v detailech. Zásadní dispozice haly se neměnily. Jen je vše důkladnější (okna, dveře, vytápění, klimatizace, rekuperace ...) a samozřejmě také dražší. A i stavebně náročnější. Na šatny apod. to nemá žádný vliv, počítá se i s připomínkovaným ozvučením. 

6) Existuje již nějaká představa o výši nájmu za hodinu, což je jedna ze zásadních informací pro budoucí uživatele haly? 

Zatím počítáme s tou sazbou, která je uvedena v již vypracovaných ekonomických kalkulacích. Tam se předpokládá výše nájmu ve velké tělocvičně v rozmezí 400 - 600,- Kč/hod, v malé pak v rozmezí 100 - 200,- Kč/hod. Uvidíme, jak to bude vycházet, jaký bude zájem. Podstatné je, zda se podaří halu obsazovat i mimo ty top dny a hodiny (třeba i za nižší ceny pronájmu). Předpokládám, že ti stálejší uživatelé, např. futsalisté či florbalisté, kteří tam doufám odehrají ročně desítky hodin, by mohli mít nějakou zvýhodněnou sazbu, oproti jednorázovému pronájmu. 

7) Je nějaká vize jakým způsobem se bude hala pronajímat? V období říjen - duben určitě nepokryje víkendové požadavky, již nyní je možno se dočíst na sociálních sítích spekulace, že některé sporty se díky jiným do haly nedostanou. 

O způsobu obsazování haly jsme zatím nejednali. Aktuální to bude nejdříve někdy v druhé polovině roku 2022. Ale předpokládám, že se podaří ty naše "klíčové sporty" nějak do haly usadit všechny. Minimálně alespoň na jejich soutěžní duely. 

Vše nasvědčuje tomu, že výstavbu tohoto pro Slaný tolik potřebného sportoviště by nemělo již nic ohrozit a místní sportovci by se tak mohli po desítkách let čekání dočkat opravdu moderního a normám odpovídajícího sportoviště, které je i v menších městech (např. Stochov) naprostým standardem. Za jejich vytrvalost a trpělivost jim to přejme. 

 Pavel Nepil