SLÁNSKÉ NOVINY

Hnutí Budoucnost

2022-06-21 16:50:34, - redakce

Nový subjekt na slánské komunální politické scéně.

Kdo je Hnutí Budoucnost?

Nová síla české levice, hnutí budované zdola za kterým nestojí žádní oligarchové. Usiluje o sociálně spravedlivý přechod ke klimaticky udržitelné ekonomice. Bojuje za důstojný život pro všechny. 

Co prosazuje Hnutí Budoucnost?

Spravedlnost 

Spravedlivá společnost je ta, která si cení poctivé práce. Společně vytváříme obrovské bohatství a společně o něj i o sebe navzájem pečujeme. Nikdo nevděčí za úspěch jen a pouze sobě. Kde skončí blahobyt plynoucí z naší práce, buď můžeme nechat na těch, kdo ovládají neviditelnou ruku trhu, nebo vezmeme ohled na lidskou důstojnost všech a rozdělíme se o něj spravedlivě. 

Svoboda 

Svobodní jsme, když k tomu máme zajištěné podmínky: zdraví, vzdělání, bezpečí, volný čas, péči o blízké či možnost se o ně postarat. Všichni - podnikatelé i zaměstnanci - potřebují záruku, že když se jim nezadaří, společnost je nenechá umřít hlady. Žít s možností realizovat se a bez obav o budoucnost, to je skutečná svoboda. 

Sousedství 

Sousedství je místo, kde žijeme, vztahy s lidmi okolo nás i prostředí, které nás obklopuje. Sousedství z nás dělá ty, kým jsme, a proto má pro nás zvláštní význam. Každé město i obec má něco svého, ale všem je lépe ve vztazích založených na ohleduplnosti. A to i vůči přírodě a krajině, o kterou musíme pečovat a bránit ji před ničením. 

V komunální politice se chce Hnutí Budoucnost zaměřovat např. na podporu výstavby obecních bytů, projekty, které napomohou udržení vody v krajině, řešení dopadů energetické krize atd.

Není tedy žádný překvapením, že k prosazení těchto cílů v oblasti komunální politiky spojí Hnutí Budoucnost ve Slaném síly s již tradičním volebním sdružením Naše město. Vizi budoucnosti našeho města mají oba subjekty velmi podobnou.