SLÁNSKÉ NOVINY

Hračka pana starosty

2011-08-21 14:36:36, - redakce

V médiích slánského regionu se v poslední době několikrát objevila informace o připravované výstavbě automatického parkovacího domu ve Slaném. Ne vždy však s přesnými informacemi o průběhu příprav této akce. Bylo by tedy dobré některé otázky kolem přípravy výstavby parkovacího domu ještě jednou připomenout.

První nepravdivé tvrzení: Slaný parkovací dům potřebuje.
Není to pravda! Slaný potřebuje více parkovacích míst. Bohužel tyto místa parkovací dům nevytváří, resp. jeho přínos je zanedbatelný. Navýšení počtu parkovacích míst na parkovišti u Grandu se odhaduje cca na 20 - 30 míst o proti stávajícími stavu. Při nákladech na výstavbu kolem 100 milionů korun nás tak jedno navíc zřízené parkovací místo přijde cca na 5 milionů korun!!! To bude patrně světový rekord, který by určitě ocenili u radní města Kocourkova.

Další nepravdivé tvrzení: Výstavbu parkovacího domu odsouhlasilo zastupitelstvo města.  
Ani to není pravda. Možná se to zdá být neuvěřitelné,  ale výstavbu tohoto objektu za 100 milionů korun zastupitelstvo města nikdy neprojednalo a tudíž ani nikdy nemohlo odsouhlasit. Na jednáních zastupitelstva města se však tato otázka projednávala několikrát.
Poprvé se tato otázka otevřela v červnu 2009. Zastupitelstvo se tehdy usneslo, aby byla zpracována studie na řešení parkování  v centru města parkovacím domem. Návrhy opozičních představitelů (KSČM, ČSSD) na posouzení i alternativních variant řešení problémů parkování ve městě nebyl tehdy vzaty v úvahu. Tehdy se hovořilo i o předpokládané částce potřebné na výstavbu kolem 65 milionů korun. Zastupitelstvo však již nikdy později nebylo seznámeno s výsledky této studie, nebylo mu předloženo žádné řešení, natožpak nějaké alternativní návrhy. Vše další se odehrávalo jen v kanceláři starosty, v lepším případě na jednáních rady města.
Znovu na program jednání se otázka parkovacího domu dostala v červenci 2009. Když se ukázalo, jakým směrem se příprava této akce ubíhá, řada zastupitelů s tím vyslovila nesouhlas. JUDr. Richtr (ODS) pak přednesl návrh na zastavení všech prací spojených s přípravou výstavby parkovacího domu. Pro tento návrh sice hlasovala většina přítomných zastupitelů (13 pro, 3 proti, 1 se zdržel), ale vzhledem k tomu, že k přijetí návrh je  potřeba 14 hlasů zastupitelů, mohl starosta města, přes odpor většiny členů zastupitelstva, pokračovat dále v přípravách této stavby. 
V průběhu dalších měsíců se k této stavbě negativně vyslovili nejen představitelé opozičních stran KSČM a ČSSD, ale i další zastupitelé. Mj. i oba místostarostové - ing. Bartoníček a pan Hložek.  Odmítnutí této stavby měla ve svém předvolebním programu i USZ, která je členem současné radniční koalice.
Při projednávání rozpočtu města na rok 2011 byl starosta města opozičním představiteli vyzván, aby o financích potřebných na zahájení této investiční akce nechal hlasovat samostatně. Toto však starosta města odmítl a návrhy opozice na samostatné hlasování o výstavbě parkovacího domu ignoroval. 

Nikdo ze zastupitelů, možná s vyjímkou úzkého kruhu starostových vyvolených, nezná obsah smlouvy uzavřené mezi příslušnou stavební firmou a městem Slaný.