SLÁNSKÉ NOVINY

Jak to vidí

2014-12-31 09:13:06, - redakce

V pátek 14. listopadu bylo zvoleno kompletní nové vedení města. Jaké jsou postřehy starosty a radních po prvních týdnech po převzetí správy města a jaké  mají plány do nadcházejícího roku.

Co vás nejvíce překvapilo po vašem nástupu do funkce starosty / člena rady města?

Ing. Pavel Zálom (starosta, ČSSD): Vlažný přístup bývalého vedení k předání úřadu a agend  s tím spojených. Pan Hložek dodnes oficiálně svůj úřad nepředal. Dále znění některých smluv z léta a podzimu letošního roku.


Jiří Zíma (radní, ANO): Občané mají zkreslené informace o tom, jak se ve Slaném hospodařilo. Skoro vše, co mohlo městu přinést peníze do rozpočtu je buď prodáno nebo nevýhodně pronajato. Je dobře, že většina úředníků s námi spolupracuje a že si mnozí uvědomují, že nás čeká nelehká práce, kdy budeme muset rušit řadu smluv nebo jejich dodatků, které jsou pro město nevýhodné a že budeme společně hledat cesty, jak z nejhoršího ven.

ing. Tomáš Drholec (radní, USZ): Nejvíce mě zarazilo předání úřadu nově zvoleným představitelům města. Není obvyklé, aby pouze bývalý starosta města předal svou funkci a s tím spojenou agendu za pouhé 2 hodiny a bývalý místostarosta a tajemník nepředali úřad vůbec! Dále mě překvapila velmi špatná finanční situace města, určité smluvní vztahy města se soukromými společnostmi a velice neprůhledné hospodaření a kontrola příspěvkových organizací města. Na druhou stranu mě zatím velmi potěšila odborná znalost některých vedoucích odborů a jejich řešení a hledání úspor při navrhovaném rozpočtu města.

RNDr. Ladislav Peška (radní, Naše město): Pozitivně jsem byl potěšen zájmem většiny vedoucích pracovníků městského úřadu o spolupráci při  řešení dlouhodobě odkládaných problémů města. negativně pak celkovou špatnou ekonomickou situací řady městem zřizovaných organizací.


MUDr. Jakub Heřman (radní, USZ):  Dostal jsem otázku, co mě překvapilo při mém nástupu do funkce radního. Zamyslel jsem se nad otázkou, co vás překvapí. Především vás překvapí něco, s čím nepočítáte.  Svítící sluníčko, když ráno na internetu si přečtete, že se blíží kdovíjaká okluzní fronta, překvapí vás výhra české fotbalové reprezentace, překvapí vás na ulici pozdrav a úsměv člověka, kterého denně potkáváte, ale neznáte jménem. Tedy něco, co nečekáte. Úplně stejně jsem byl překvapen, podotýkám mile ,  konstruktivním přístupem zaměstnanců městského úřadu.  Od mého vstupu na radnici, při častých jednáních, především nad rozpočtem, jsem se setkal zpočátku s nejistotou - "Co tihle zase vymyslí ?" Ale po počátečních rozpacích, ve většině případů, se jednání rozběhla v duchu vzájemného pochopení a snahou bylo nejen pochopit , ale i přispět k naplnění představ radních a vedení města.  Jednání byla konstruktivní , sice v duchu  obhájit své požadavky a nesetkal jsem se s jednoznačně negativním jednáním.Co vy sám osobně byste chtěl v roce 2015 ve Slaném změnit či zlepšit?


Ing. Pavel Zálom (starosta, ČSSD): Udělat vše pro zdárný průběh investičních akcí. U té první tj. rekonstrukce gynekologicko porodnického areálu by měl být vidět výsledek již v příštím roce. Dále vytvořit podmínky pro realizaci  dalšího investičního záměru  rekonstrukce ČOV, která s největší pravděpodobností proběhne po etapách.


Jiří Zíma (radní, ANO):  Určitě musíme zlepšit komunikaci s občany, vím, že tam máme rezervy. Chtěl bych zlepšit hospodaření a tím pomoci vytvořit podmínky k tomu, aby Slaný zase začalo žít, tak jak si ho pamatuji po celý svůj život. Aby zde fungovaly podobné spolky jako je Jazz klub, Slánská scéna. Abychom zase chodili na fotbal, hokej, plochou dráhu. Prostě, aby Slaňáci využívali zase všech příležitostí, které jim město nabízí a neutíkali ze Slaného hned, jak se jim naskytne příležitost.


ing. Tomáš Drholec (radní, USZ): Mojí snahou v roce 2015, ale i v následujícím období bude podpora místních podnikatelů, prosazování Programu nulové tolerance, zastavení dlouhodobě schodkového rozpočtu města a zaměřit se na údržbu a opravu stávajících městských objektů, zařízení a sportovišť. Dále se budu snažit zlepšit vzájemnou komunikaci mezi radnicí a občany města, při investičních akcích města realizovat projekty s vysokou účastí dotace a v neposlední řadě se spolupodílet na změně nevýhodných smluv města se soukromými společnostmi.


RNDr. Ladislav Peška (radní, Naše město): Obecně bych se chtěl zaměřit na zlepšení celkové ekonomické situace města. To představuje spoustu dílčích úkolů, které je třeba postupně řešit. Musíme se zbavit pro město nevýhodných smluv, napravit chybná ekonomická rozhodnutí z dávné i nedávné minulosti, najít manažersky i odborně schopné lidi na některé vedoucí funkce, zlepšit využívání našeho majetku a zařízení atd.
 
MUDr. Jakub Heřman (radní, USZ):  Co bych chtěl v rámci svého působení na radnici změnit, nebo v čem vidím centrum svého zájmu. Především ve věcech, které byly pro mě a stranu, která mě nominovala na kandidátku, nejdůležitější. Udržení dlouhodobé existence nemocnice v našem městě. Je to věc, která přesahuje hranice našeho města  i regionu. Je třeba nemocnici a její oddělení nejen udržet, ale pečovat i o její další rozvoj a kvalitu péče, pro obyvatele našeho města. Bude to zcela jistě cesta složitá , ale myslím, že realizovatelná. Dalším bodem mého zájmu bude podpora projektů, podporujících sportovní aktivity a to především aktivity neorganizované, budováním sportovišť ve stávajících lokalitách a již zbudovaných sportovních areálech. In line dráha na  vnějším oválu atletického stadionu , zbudování lezecké stěny (via ferrata) v lokalitě bývalého lomu na Slánské hoře. Vybudování bikrosové trati tamtéž. Jedná se o projekty nízkorozpočtové s nízkými náklady na provoz i  údržbu.
Věřím , že rozjitřená atmosféra volebního období se zklidní a doufám , že většina našich spoluobčanů pochopí, že nám všem jde o dobro našeho města a jeho obyvatel.