SLÁNSKÉ NOVINY

Kdy se otevře park v Benaru

2021-12-11 08:44:26, - redakce

Dočkají se slaňáci otevření nově rekonstruovaného parku v Benaru v příštím roce?

Plány na revitalizaci parku v Benaru byly představeny slánské veřejnosti již v roce 2018. Je nutné přiznat, že plán to byl hodně ambiciózní a jeho realizace není právě jednoduchá. 

Asi největším problémem při jejich realizaci bylo vypořádat se s výrazně vyšší hladinou spodních vod, než se v původním projektu počítalo. Ani vyhovět rozličným požadavkům památkářů nebylo právě jednoduché. Bohužel, ani vlastní projekt, který připravila turecká strana, nebyl bez chyb. Zejména finanční stránka celé akce v něm byla výrazně podhodnocena. Ale můžeme říci, že první etapa této rekonstrukce by měla být dokončena v roce 2022 a tak očekáváme, že v průběhu příštího roku by již mohl být park v Benaru zpřístupněn slánské veřejnosti. Vedle vlastních parkových úprav bude nutné ještě zásadně opravit plot z uliční strany parku, který je zubem času již hodně nahlodán. Následně v letech 2023 - 2024 by pak mělo být přikročeno k další etapě revitalizace tohoto parku, která by mohl zahrnovat již i nějaká rekreační sportoviště, která v tomto parku dříve byla slaňákům k dispozici.

 L.Peška