SLÁNSKÉ NOVINY

Lampy

2022-07-23 17:15:09, - redakce

Prudce rostoucí ceny elektrické energie mohou nejen ve Slaném přinést při sestavování rozpočtu v dalších letech řadu problémů.

Jednou z možností, jak tyto náklady snižovat, je úspora ve spotřebě elektrické energie u veřejného osvětlení. Město Slaný, bohužel, zatím mnoho úsilí modernizaci veřejného osvětlení nevěnovalo. V současné době máme na území města a jeho přidružených obcí kolem 2000 lamp veřejného osvětlení. Ale jen cca 400 z nich je modernějšího tzv. ledkového typu. 

Rozdíl ve spotřebě elektrické energie je značný. Zatímco stará klasická lampa má příkon kolem 120 až 15 Watů, u moderních ledkových osvětlovacích lamp to je přibližně polovina, tedy 60 - 75 watů. 

V současné době platí město Slaný za elektřinu pro veřejné osvětlení v průměru 200.000 Kč měsíčně. A to při ceně elektrické energie 3,5 Kč za kilowatthodinu. Ovšem od nového roku se bude cena energie pohybovat někde kolem 7 - 8 korun za kilowatthodinu. Jen za veřejné osvětlení tak budeme platit o 2 až 3 miliony korun ročně více. 

Modernizace veřejného osvětlení je tedy nezbytná. Otázkou je, kolik do ní město slaný bude chtít postupně investovat. Roční úspora za jednu LED lampu vychází při starých cenách energií na částku kolem 600 korun. Ale od příštího roku to bude již něco kolem 1200 Kč. Návratnost této investice by se tedy městu měla vrátit v horizontu 5-6 let. 

Již nyní dokáží LED lampy snižovat svoji výkonost resp. intenzitu osvětlení, tedy i spotřebu, v různých časových obdobích. Např. pozdě v noci, kdy je pohyb na ulicích minimální, může být intenzita osvětlení snížena třeba na polovinu. Obdobně třeba nad ránem, kdy již začíná svítat, nemusí lampy svítit na plný výkon. 

Ještě úspornější je pak řešení, kdy lampy s LED technologiemi doplníme o tzv. pohybové senzory. Tzn. že tyto lampy svítí jen v době, kdy se kolem nich někdo pohybuje. Toto řešení je vhodné především tam, kde se předpokládá v průběhu noci minimální pohyb osob či aut. Tedy např. v okrajových částech města, v parcích, které jsou po setmění jen málo navštěvovány apod. 

Výměna všech starých typů lamp za úspornější LED lampy vyžaduje nemalé finanční prostředky. Odhadem se tato částka včetně montáže může pohybovat kolem 15 milionů korun. 

Co tedy navrhuje do dalšího období Naše město a Hnutí Budoucnost: 

  • Zpracovat energetický audit našeho veřejného osvětlení, který by odhalil kde a jaké typy veřejných osvětlovacích těles potřebujeme a v jakém časovém horizontu je vhodné stávající lampy vyměnit za úspornější. 
  • Vyčlenit v rozpočtu města dostatečné finanční prostředky, aby nejpozději do 5 let město Slaný mělo zmodernizovány všechny lampy veřejného osvětlení. 

 L.Peška, Naše město a Hnutí Budoucnost