SLÁNSKÉ NOVINY

Lávka přes vlakové nádraží

2022-08-18 14:55:22, - redakce

Lávka pro pěší přes kolejiště nádraží ČD ve Slaném jako další téma z volebního programu Našeho města a Hnutí Budoucnost.

Předmětem projektu je přemostění plochy železniční dopravní infrastruktury stávající železniční tratě Kralupy n.Vl. - Louny, která je tratí zásadního regionálního významu. Lávka by se nacházela v zastavěném území města a její stavba by byla situována do pravé části kolejiště při pohledu od nádražní budovy. V současnosti neexistuje přímé spojení centra města (potažmo samotného nádraží ČD) se sídlišti Na Dolíkách, ČKD, u Billy či sídlištěm "Vojenčák". Při absenci lávky je přístup ke stávajícím nemovitostem a lokalitám nejen o mnoho delší, ale také nebezpečnější, zejména pro školní mládež. Stav v současnosti je bohužel takový, že obyvatelé přilehlých sídlišť nedbají zákazových tabulek a cestu si v rozporu se zákazem standardně zkracují přes kolejiště nádraží, a to především včetně mládeže. Současný nekontrolovaný stav tak hrozí tím nejhorším ... 

Lávka samotná by byla ocelové konstrukce, zajištěna dvěma nosníky. Celková délka lávky by byla cca 100 m, výška lávky nad terénem by byla cca 10 m. Přístup na lávku by byl řešen schodištěm, ať již přímým, nebo spirálovým. Průchozí šířka lávky bude cca 1,0 m. 

 Napojení lávky by bylo provedlo: 

- ze směru z města z vybudovaného chodníku, který by navazoval na ulici Wilsonova, z pravé strany z pohledu od nádražní budovy směrem k sídlišti Na Dolíkách, 

- ze směru od sídliště Na Dolíkách z vybudovaného chodníku, který by navazoval na ulici Vikova č.p. 515 - 517. 

Cílem projektu je umožnění bezpečné mimoúrovňové pěší dopravy přes železniční trať regionálního významu. Realizace záměru bude mít pozitivní dopad na plnění úkolů ochrany obyvatelstva, zlepší se přístupnost západních periferních částí města, které jsou odděleny od centra města rozsáhlým kolejištěm SŽ a.s. a především se zvýší bezpečnost obyvatel města v tomto případě. 

Petr Nepil 

Kandidát do zastupitelstva města za volební stranu Naše město a Hnutí budoucnost