SLÁNSKÉ NOVINY

Nájemné v městských bytech se nezvýší

2014-12-08 12:10:59, - redakce

Městská rada rozhodla o tom, že v roce 2015 se nebude zvyšovat sazba nájemného v nájemních bytech ve vlastnictví města.

Výše nájemného v městských bytech se tak pohybuje v rozmezí 50 až 68 Kč za metr čtverečný plochy.  Rada města se tak rozhodla nevyužít zákonem dané možnosti zvýšení nájemného až o 20%.
Pro srovnání běžné sazby nájemného v pronajímaných bytech soukromých majitelů je ve Slaném zhruba o třetinu vyšší.
I tak však zůstává zhruba 30 městských bytů aktuálně neobsazeno. Přepočtem počtu neobsazených bytů a předpokládaného příjmu za nájemné zjistíme, že tyto neobsazené byty snižují možný roční příjem města cca o 1 milion korun.
Odbor správy majetku městského úřadu by tak měl věnovat větší pozornost informovanosti občanům o aktuálně volných městských bytech.