SLÁNSKÉ NOVINY

Opravdu děláte svinstva

2016-09-15 21:05:31, - redakce

Zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 14.9.2016 pod pořadovým číslem 23 bylo pravou ukázkou způsobu řízení města, bez úplných podkladových materiálů, bez odpovědí na položené otázky a vrcholným vystoupením a následném návrhu jednoho z členů ODS, který svým diktátorským návrhem silně připomíná osobu jeho otce, která takto v dobách minulých město Slaný vedla. Ale popořadě.

Prvním bodem na pořadu dne byla tak jako v minulých volebních obdobích, ve správnou chvíli načasovaná cyklostezka ze Slaného do Vítova. První slova p. Hrabánka, když se dostal opět na pozici starosty, byla taková, že budeme dostávat kompletní materiály na jednání zastupitelstva. Proto jeho kolega Bartoníček na jednání vystoupil s tím, že pokud chceme kompletnější informace k této cyklostezce, musíme si o ně požádat, a nebo si je sehnat. Ale neměli bychom je mít v podkladech jak sliboval p.Hrabánek? Nevadí. Osobně jsem si o podklady 24. srpna požádal. Chtěl jsem podklady, které byly předloženy radě města na jednání dne 17.8.2016. Do dnešního dne jsem neobdržel ani odpověď, ani podklady přesto, že jednání zastupitelstva již proběhlo. Otevřenost úřadu tedy opravdu ukázková. Vraťme se k cyklostezce. Velice dobře si vzpomínám, když při návrhu záměru výstavby sportovní haly ve Slaném bylo požadováno dnešní koalicí spoustu čísel - kolik to využije lidí, proč to potřebujeme, udělali jste průzkum, jaké budou náklady, kolik bude stát údržba, kde na to vezmeme atd. Byli jsme nuceni sehnat podpisy a vytvořit petici abychom dokázali, že ve Slaném odpovídající halu opravdu potřebuje cca 600 občanů. Čekáte, že tyto informace byly i k cyklostezce? Tak to se velice mýlíte! Žádná anketa kolik občanů ji využije, žádný průzkum, žádný odhad nákladů, žádný odhad údržby prostě nic. Materiál bez jakýchkoli zásadních informací. Přesto všechny ovečky souhlasily, dokonce i ty, které tyto informace dříve požadovaly a nyní jim nevadí, že je nemají.
Další bod moc rozvíjet nebudu, ale je úsměvný - Plnění rozpočtu města - dosud se v letošním roce dokázalo z kapitálových výdajů čerpat ze sta procent plných 2,75%. Proč tak málo? Zeptejte se na správných místech a počítejte s tím, že můžete dostat odpověď jako zastupitelé typu "vliv klimatických podmínek". Obrázek si udělejte sami. Stavebnictví v ostatních městech je v plném proudu, probíhá stavební sezona, ale ve Slaném jsou klimatické podmínky bohužel špatné.
Dalším bodem, podotýkám, že asi nejzásadnějším, byl plán prioritních investičních akcí. Akcí za více než 100 milionů korun. Tento bod obsahoval deset různých akcí k projednání. Začalo se rekonstrukcí ČOV. V průběhu projednávání této akce si dovolil syn bývalého starosty Rubíka, zastupitel za ODS, nováček v zastupitelstvu v tomto volebním období a kuřátko v nově zvolené radě města podat nestydatý návrh, který spočíval v omezení vystoupení zastupitelů ke všem zbývajícím šestatřiceti bodům jednání na maximálně 2x2minuty. Absolutní pohrdání zastupitelskou demokracií a omezení vyjádření názorů zastupitelů k takto důležitým investičním akcím. Pomyslel jsem si v tu chvíli, že v současné koalici jsou i rozumní lidé a nováčci, kteří toto nedopustí svým hlasem. K mému překvapení zvedlo ruku jednomyslně všech 16 přítomných koaličních zastupitelů. Z nich mne opravdu zarazilo zachování těchto - Hložek, Pospíšil, Kulich, Šourek, Zíma, Širc a Víšek. Minimálně čtyři z nich se po volbách v roce 2014 vymezovali proti ODS ve Slaném a proti p.Hrabánkovi jako starostovi. Dnes hopsají podle toho, jak právě tento muž píská. Po tomto hlasování pochopitelně celá opozice vyklidila své stoly a odešla z jednání neboť tento návrh byl plivnutím do obličeje všech. Hrdinsky promluvil p.Matoušek, mimo mikrofon a s úsměvem na tváři: "Vždyť to máte v jednacím řádu a dělali jste to taky". No nevím jestli p.Matoušek chodil do této doby na jiná zastupitelstva, ale je to sprostá lež a výmysl! Nikdy v zastupitelstvu od října 2014 až do včerejšího dne tento návrh tehdejší koalicí nepadl a nebylo o něm ani hlasováno. Jako důkaz jsou všechny zvukové záznamy z jednání zastupitelstva na webu města, poslechnout si je a zjistit, jestli je to pravda, může každý.    
Na závěr si pokládám otázku, proč vlastně je svoláváno ze strany starosty zasedání zastupitelstva. Tímto stylem postačí, aby si na jednání rady pozval starosta ostatní koaliční členy a vše si odmávali rovnou bez opozice.

Martin Cílek
zastupitel