SLÁNSKÉ NOVINY

Pohádky o slánské nemocnici

2018-09-24 16:12:36, - redakce

Téměř každá politická strana ve Slaném se dušuje, jak chce zachovat, udržet a rozvíjet slánskou nemocnici. No, kdo by také nechtěl, že. Ale  nikde jsem zatím nenarazil na myšlenku, jak konkrétně v případě naší nemocnice dále postupovat.

Chlapci z ANO 2011 dokonce natočili videošot, ve kterém nám pan Konvalinka slibuje, že ANO bude usilovat o zřízení dalších oborů a specializací ve slánské nemocnici. Ale ani zmínka o tom, jaké obory by to měly být, či jak by toho chtělo ANO dosáhnout. A to v době, kdy má slánská nemocnice problémy udržet stávající spektrum oborů, především s ohledem na nedostatek odborného lékařského personálu. Tak trochu se obávám, že jak tento rozvoj zařídit neví ani sám autor této myšlenky. Že jen prostě sází na to, že lidé chtějí slyšet pozitivní věci a pak ... děj se vůle boží. Nebo jak říká náš pan premier "Prostě to zařídíme."    Vždyť to není přeci vůbec složité. Stačí najít jen pár odborných specialistů, kterých po slánských ulicích bloumají desítky. K nim přidat pár speciálně vyškolených sester (žádný import ze Slovenska či Ukrajiny nepotřebujeme) a najít vhodné prostory (když nejsou, tak něco přistavíme), vybavit je jistě speciálním a tudíž i dostatečně drahým vybavením a nakonec ještě dojednat s desítkou našich zdravotních pojišťoven speciální smlouvy na tuto rozšířenou specializovanou péči v malém provinčním městě. Která pojišťovna by do toho nešla, že.
Prostě, před volbami si některé strany pomáhají kdejakou hloupostí, jen aby přilákali pár voličů na takovéto jalové sliby. 
Takže jak to se slánskou nemocnicí vidím já?
Po řadu let nás naše nemocnice nestála téměř nic, možná 2-3 miliony z rozpočtu města ročně. Nemocnice si pod vedením dr. Šimáka dokázala na svůj provoz vydělat a s pomocí ing. Grohmanna, dlouholetého manažera rozvoje města, se  pak dařilo získávat pro nemocnici významné finanční příspěvky z různých dotačních programů. To je bohužel minulost. Současnost je výrazně složitější. Situace ve zdravotnictví se celorepublikově zhoršuje, chybí lékaři i další zdravotnický personál, pokračuje disproporce v nastavení plateb za jednotlivé zdravotnické výkony, kde jsou diskriminovány především malé nemocnice, jako je ta naše slánská. To vede ke zhoršování provozních podmínek i ekonomických výsledků slánské nemocnice. Přímým důsledkem je pak to, že pokud chceme zachovat provoz nemocnice na současné úrovni, musíme její činnost z městských peněz dotovat mnohem více než v předchozích letech.   V současné době se výše příspěvku z městského rozpočtu pohybuje kolem 15-20 milionů korun ročně. A to už je opravdu hodně. Bohužel, nikdo nedokáže zaručit, že  tato částka bude do příštích let postačující. Ty zásadní problémy zdravotnictví jsou totiž spíše na republikové úrovni, řešit je musí stát. Město by se mělo postarat především o to, aby byly v pořádku budovy nemocnice, případně pomoci se zajištěním dalších dotací na obnovu lékařského vybavení. Ale vlastní provoz nemocnice, tj. mzdy, platby za energie, nákup lékařského vybavení apod., do toho vkládat další a další peníze, je podle mého názoru cesta do pekel.   Nikdy nedokážeme dorovnat ekonomickou sílu a možnosti blízkých pražských fakultních nemocnic či nedaleké krajské nemocnice na Kladně. Takové prostředky prostě město nemá a mít nikdy nebude. Do budoucna bude rozhodně náročným finančním soustem již jen vybudování tzv. centrálního příjmu, bez kterého se naše nemocnice nemůže dále obejít.
Jsem rád, že se v letošním roce  podařilo dotáhnout do konce plynofikaci areálu nemocnice, která by měla zefektivnit  provoz celého areálu a ušetřit tak nemocnici několik milionů korun. Pro mne osobně bylo varovné, jak  celé Hrabánkovo vedení města a většina členů rady dělali vše pro to, aby k této rekonstrukci nedošlo. Nebylo vůbec jednoduché zabránit tomu, aby se některé osoby napojené na vedení města a slánskou ČSSD nechtěly přiživovat na těchto pro nemocnici strategických službách. 
Slánská nemocnice však neslouží pouze obyvatelům Slaného a jeho okolí. Významná část pacientů přichází  též z Lounska či Kralupska. Již před rokem jsem vyzval vedení města, aby se pokusilo vyjednat s radnicí v Lounech a v Kralupech jejich případnou participaci na provozu slánské nemocnice. Na nějaké konkrétní pozitivní výsledky však zatím čekáme. Říkám to nerad, ale pokud se situace ve zdravotnictví  v brzké době, řekněme v horizontu příštích pěti let, zásadně nezlepší, budeme  si muset i ve Slaném položit otázku, zda  a jak zachovat tuto naši nemocnici do budoucna.

Tak takhle to vidím. I já chci slánskou nemocnici podporovat ve všech jejích potřebách. Ale nemíním si kvůli pár hlasům v nadcházejících volbách vymýšlet nějaké nereálné pohádky. Prostě vám to říkám jen tak, jak to je!

L.Peška
Naše město