SLÁNSKÉ NOVINY

Připravuje se rekonstrukce ledové plochy

2015-03-08 08:08:32, - redakce

Slánské radnici se podařilo získat finanční dotaci na připravovanou rekonstrukci ledové plochy zimního stadionu.

Technický stav ledové plochy a systému chlazení je již delší dobu tak špatný, že každým dnem hrozí vážná havárie tohoto sportoviště. Předpokládané náklady na nezbytné opravy a rekonstrukce vyžadují náklad cca 22 milionů korun. Díky mimořádnému úsilí manažera rozvoje města, ing. Grohmana, se podařilo v těchto dnech získat příslib dotace z evropských strukturálních fondů ve výši cca 18 milionů korun.  Další potřebné 3-4 miliony bude nutné doplnit  z městského rozpočtu. Získání této dotace je však podmíněno ještě tím, že rekonstrukce ledové plochy musí proběhnout v první polovině letošního roku. A tak musí městská rada intenzivně hledat finanční prostředky, z kterých  bude možné tuto akci dofinancovat. Při schvalování rozpočtu na rok 2015 se totiž se získáním této dotace příliš nepočítalo a tak nebyla ve finančním plánu zahrnuta. Realizace této rekonstrukce je tak podmíněna souhlasem zastupitelstva s vyčleněním příslušných finančních prostředků.
Doufejme tedy, že zimní stadion nepotká osud nedávno projednávaného záměru na výstavbu  sportovní haly, který opoziční zastupitelé odmítli podpořit a plány na výstavbu haly tak město muselo  minimálně pro tento rok odložit.