SLÁNSKÉ NOVINY

Proměny města

2019-11-24 09:46:12, - redakce

Řadu velkých investičních projektů, které by mohly výrazně ovlivnit budoucí tvář našeho města, schválili na listopadovém jednání zastupitelé města.

Materiál pod názvem "Prioritní investiční akce města na rok 2020", který  připravil  pro jednání zastupitelstva investiční výbor, obsahuje 10 velkých investičních akcí, které by měly být realizovány v příštím roce nebo případně v nejbližších dalších letech.  Podívejme se tedy trochu podrobněji na ty nejdůležitější:

Park v Benaru
Na obnově parku v Benaru spolupracuje město se špičkovým architektonickým studiem manželů Krejčiříkových, kteří patří mezi nejuznávanější zahradní architekty v České republice. Pro město Slaný zpracovali možnou podobu parku, navazující na původní plán zahradního architekta první republiky pana Josefa Kumpána. V rámci 1.etapy rekonstrukce historického parku BENAR dojde na realizaci sadových úprav, úpravy plochy bazénu, včetně vodního prvku a odvodnění spodní části parku, která přiléhá k potoku.
Cílem realizace 1. etapy je otevření a zpřístupnění tohoto parku slánským občanům  již na podzim příštího roku. V další fázi by se mělo  přikročit k obnově minigolfu (nebo nějaké jiné podobě tohoto sportoviště) a také k obnově  sportovního hřiště, které se nacházelo na vzdálenějším konci parku. Celkové náklady jsou odhadovány  na 21 milionů korun.

Sportovní hala
Nová multifunkční sportovní hala by měla vzniknout  v lokalitě Háje - Sever. Předurčena je především pro provozování těchto sportů: florbalu, futsalu, basketbalu, volejbalu, házené, nohejbalu a tenisu. V současné době se jedná i o možnosti začlenění vhodných prostor  pro potřeby stolního tenisu. Hala by měla mít  zázemí pro  200 - 250 diváků, včetně potřebných prostor pro občerstvení ať již návštěvníků či sportovců. Přípravou projektu na výstavbu této multifunkční sportovní haly byla pověřena firma AS Projekt z Pelhřimova. Celkové náklady jsou odhadovány na 60 milionů korun. Výstavba haly by mohla být zahájena na podzim 2020 a dokončena v létě roku 2021.

Háje - Sever
Již v roce 2009 byla zpracovaná studie, která řeší plochu nacházející se na severním okraji města Slaný, v přímém sousedství lesoparku Háje a předurčuje toto území pro soukromou bytovou výstavbu.  V této lokalitě je navrženo nízkopodlažní bydlení městského typu, doplněno o sportovní a rekreační zázemí. Na ploše 10,8 ha je uvažováno s 67 parcelami o rozměru 800 - 1 100 m2. Město Slaný chce nejprve tyto pozemky zainvestovat, tj. vybudovat potřebné inženýrské sítě a komunikace a následně je pak prodat zájemcům o soukromou výstavbu. Celkové náklady města na tuto investici jsou odhadovány na cca 100 mil. Kč. V letech 2020 až 2021 se předpokládá realizace tzv. 1. Etapy, která zahrnuje 16 parcel v jihozápadní části území.
Předpokládá se, že prodej parcel soukromým zájemcům bude probíhat formou dražby. První stavební parcely by měly být nabídnuty k prodeji v druhé polovině příštího roku. Zájemci o podobnější informace k nabízeným pozemkům se mohou již nyní registrovat na úseku Manažera rozvoje města slánské radnice.

Ladislav Peška
předseda investičního výboru zastupitelstva města