SLÁNSKÉ NOVINY

Sázka na investice se vyplácí

2021-05-23 10:42:40, - redakce

Čas od času se někteří jedinci v našem městě pozastavují nad tím, jak může naše město plánovat tak rozsáhlé investice v době, kdy celý stát prochází ekonomickou i společenskou krizí. Tihle "ekonomové" straší občany neúměrným zadlužováním či nezodpovědným přístupem k řízení celého našeho města. Tak se podívejme na pár čísel, které snad ukáží, jak na tom skutečně jsme.

Již na podzim loňského roku přijalo zastupitelstvo město rozhodnutí o schválení tzv. úvěrového rámce ve výši 250 milionů korun. Ale přesto, že tato finanční pomoc byla pro město Slaný připravena, zatím se k čerpání těchto peněz nemuselo přistoupit. Laik by se možná tedy mohl dotázat, k čemu nám takovýto úvěr vlastně je? Odpověď je vcelku jednoduchá: díky těmto rezervovaným finančním prostředkům se můžeme pustit do přípravy řady velkých investičních akcí, které naše město rozhodně potřebuje, ale jejichž příprava trvá někdy i řadu let. Příkladů je možné uvést hned několik: 

 Příprava parcel pro výstavbu rodinných domků v lokalitě Háje - Sever, na které se pracuje již třetím rokem, si vyžádá investice ve výši cca 100 milionů korun. Je pravdou, že tato investice se patrně městu v horizontu několika let vrátí prostřednictvím prodeje těchto parcel, ale prvotní investici musí město financovat z vlastních zdrojů A k tomu se tento úvěrový rámec rozhodně hodí. 

Čekají na nás také velké investice do oprav a modernizace areálu VSH - konkrétně zimního stadionu a aquaparku. Jen v letošním a v příštím roce by tyto investice měly dosáhnout hodnoty 85 milionů korun. 

Rekonstrukce ubytovny Mexiko rovněž počítá s úvěrem ve výši cca 16 milionů korun a výstavba kanalizace v obci Želevčice pak bude stát město Slaný dalších 17 milionů korun. Významnou položkou bude i modernizace a rekonstrukce školních jídelen Na sadech a u 3. ZŚ, která by měla proběhnout v letech 2022 - 2023 a vychází na 72 milionů korun.

 Připravuje se rovněž rekonstrukce Okresního domu na komunitní centrum a knihovnu, která má odhadované náklady ve výši cca 41 milionů korun. 

Rekonstrukce městské plovárny by pak měla přijít město Slaný rovněž na cca 70 milionů korun. 

Jak je důležité mít takovouto finanční zálohu ukázal i nedávný případ žádosti Nemocnice Slaný o předfinancování některých potřebných modernizací a přístrojového vybavení naší nemocnice ve výši 150 milionů korun. Nemocnice má na tuto modernizaci předběžně schválenu dotaci ve výši 100% nákladů, ale celá akce musí být nejprve profinancována zřizovatelem nemocnice, tedy městem slaný a teprve po jejich realizaci bude možné žádat o proplacení vynaložené sumy. A to by bez tohoto úvěrového rámce bylo pro město Slaný jen obtížně dosažitelné. 

Již při schvalování tohoto úvěrového rámce jsem sdílel prognózu starosty Hrabánka, že v kritických letech 2021 - 2022 bychom měli v rámci výběrových řízení dosáhnout nižších investičních nákladů, než jaké byly odhadovány v letech před koronavirovou pandemií. A jsem rád, že se tato prognóza v letošním roce naplňuje. 

Například výstavbu komunikace v Dolíně, jejíž náklady se odhadovaly ve výši 6,4 mil. Kč, se podařilo vysoutěžit za 5,3 mil. Kč. Tedy o 17% levněji oproti původnímu předpokladu. Zateplení objektů v areálu Nemocnice Slaný počítalo s částkou 17,4 mil. Kč, ale vysoutěženo bylo za 13,3 mil. Kč. Tedy opět o více než 4 miliony levněji (úspora 24%!). 

V současné době probíhají výběrová řízení na další velké investiční akce a i zde je předpoklad, že se dostaneme na nižší ceny, než je odhad ve schváleném rozpočtu města. 

 L.Peška 

Předseda investičního výboru zastupitelstva města