SLÁNSKÉ NOVINY

Slánská růže zbarvená na modro

2017-05-29 08:09:43, - redakce

Můj názor na jednání zastupitelstva města a  dění na radnici Královského města Slaný.

Dlouho se rozmýšlím, zda mám vůbec reagovat na tato jednání, jak probíhají na jednáních ZM v režii starosty Hrabánka a za pomoci soc. demokratických zástupců.
V zastupitelstvu města jsem působil 4 volební období, ale čeho jsem nyní svědkem, to je pro mne těžké pochopit.
Ti zastupitelé, kteří se v počátku volebního období uráželi, někdy až nevybíravým  způsobem, nyní "dokáží" spolupracovat, ovšem ve svůj prospěch.
Pamatuji tedy toho dost za uplynulá léta v zastupitelstvu za ČSSD, ale nikdy jsem netušil, že někteří zatím moji kolegové, se stanou "přisluhovači" pravicových stran.
Zajímavé také je, že na každém jednání zastupitelstva je bod - Návrh na odvolání místostarosty, dříve dokonce starosty Ing. Záloma, člena ČSSD. Na příkaz starosty Mgr. Hrabánka neprojde ani návrh na tajnou volbu. To zřejmě svědčí o tom, že současná koalice si ani mezi sebou nevěří.
Bylo by toho více, o čem by se dalo polemizovat. Situace kolem ČOV, rezignace tajemníka a změny s tím související, případ Veolia, BIOplynová stanice Na Těhuli, nevyřešená soudní jednání ohledně neplatné výstavby parkovacího domu. Místostarosta ing. Zálom nemá zájem toto řešit, a ani se nezúčastňuje jednáních u Okresního soudu v Kladně.
Kontrolní výbor ZM, jehož jsem byl 8 let členem, z toho 4 roky předsedou, také prokázal zavinění tehdejší Rady města o jejím neoprávněném souhlasu, kdy došlo ke zvýhodnění firmy KOMA oproti ostatním.
Ještě jeden poznatek o předvolebních slibech. Zastupitel Berkovec a jeho hudební  vystoupení před komunálními volbami v roce 2014 v kašně na slánském náměstí. Byly to sliby o vymetání nepořádků na slánské radnici dokonce s hudební vložkou. Nyní to vypadá, že nepořádky  nametá zpět.

Závěrem bych použil jednu větu, která kdysi byla použita v Kladenské deníku a platí i pro Královské město Slaný. Cituji: "Koaliční dohoda je jako domluva loupeživých band".

Jaroslav Matějka
zastupitel města v roce 1998 - 2014
bývalý předseda MO ČSSD Slaný a bývalý člen OVV v Kladně