SLÁNSKÉ NOVINY

Technické služby v problémech

2020-10-31 19:10:41, - redakce

Jednatelka Technických služeb, ing. Brejchová, v polovině října rezignovala na svoji funkci a tedy i na vedení firmy.

Dá se říci, že necelé roční působení paní Brejchové v této vedoucí funkci ukázalo, že rada města při jejím jmenování neměla právě šťastnou ruku. Poté, kdy město Slaný v roce 2018 vyplatilo tehdejšího spolumajitele Technických služeb firmu AVE, začala mít tato městská organizace značné finanční problémy. Hlavní příčinou byl fakt, že firma AVE si při dojednané odluce odnesla i jediný ziskový byznys, který v té době Technické služby měly, tedy svoz komunálního odpadu. Již půl roku po provedené restrukturalizaci, kterou připravoval především tehdejší člen vedení města, ing. Bartoníček, upadla firma do těžkých finančních problémů a před bankrotem jí zachránila jen cca 6 milionová finanční injekce z pokladny města.  

Hlavním úkolem nové jednatelky, která byla jmenována do funkce k 1. lednu letošního roku, bylo tedy zlepšení ekonomického fungování celé firmy. Bohužel, velmi brzy se ukázalo, že toto očekávání nedokáže paní jednatelka naplnit. Velmi těžkopádně se rozjíždělo správcovství městské tržnice, které mělo být pro TS jednoduchou záležitostí. Podivně působil pronájem prodejních stánků v areálu městské plovárny. Jednatelka nezvládla připravit ani převzetí autobusového nádraží pod správu města, resp. Technických služeb. 

Není tedy divu, že nespokojenost s prací nové jednatelky vedlo k napětí mezi vedením radnice i vedoucích jednotlivých odborů města a vedením TS. Nakonec to už byl jen závod o to, zda rada města paní Brejchovou z pozice jednatelky TS odvolá, nebo paní jednatelka sama na tuto funkci rezignuje. Výsledek by byl v obou případech stejný, ale pro věcnou přesnost uveďme, že rezignaci podala paní jednatelka a rada města ji 14. října přijala.  

Řízením Technických služeb byl ve stejný den pak pověřen radní města, pan Martin Konečný. Dle vyjádření starosty města se jedná o provizorní řešení a nový jednatel by měl být vybrán ve výběrovém řízení, které by mohlo proběhnout ještě do konce roku. Samozřejmě, pokud to současná protiepidemiologická patření a omezení dovolí. 


 L.Peška 

zastupitel / Naše město