SLÁNSKÉ NOVINY

Vyjádření radního kraje k podpoře sportu

2020-12-11 07:51:37, - redakce

Minulý týden jsme zveřejnily na našem portálu článek "Sport v kraji bude končit". Krátké vyjádření k tomuto článku nám zaslal nový radní Středočeského kraje pro oblast vzdělávání a a sportu, pan Milan Vácha (STAN).

Vážená redakce,  

Rád bych zareagoval na článek na vašich stránkách, který v návaznosti na mé zvolení vyvolává ve čtenářích dojem, že sportovní centra v našem kraji nebudou v roce 2021podporována. Chtěl bych odkázat na TZ, kterou naleznete na linku  Středočeská Sportovní centra mládeže dostanou od kraje přes 28 milionů korun. 

Problém je v tom, že se objevily finanční prostředky již v rozpočtu na rok 2020. Takže už jsou k dispozici, byť je v rozpočtu 2021 nevidíte, pouze se formálně převádí.  

Pan redaktor mi mohl zavolat, ověřit si informaci. Bylo by to fér. Tímto způsobem strašit děti a rodiče mi přijde zbytečné a je mi to v dnešní "smutné" době o to víc líto.  

Prosím tedy o korekci. Děkuji a přeji hezký zbytek dne. 

Mgr. Milan Vácha 


 Krátký komentář redakce nejen k výše uvedenému vyjádření pana radního, ale též i k celému dění kolem podpory sportu ve Středočeském kraji:  

Z četných reakcí ze sportovního prostředí i od některých nově zvolených zastupitelů se dá usoudit, že původní oznámení radního Váchy, které nebylo možné interpretovat jinak, než že Středočeský kraj chce ukončit veškerou podporu sportu, kterou doposavad sportovním oddílům poskytoval, vzbudilo silný odpor v celé sportovní veřejnosti i mezi samotnými zastupiteli a to dokonce i v řadách nově ustavené krajské koalice. Proto nyní můžeme pozorovat korekce původně siláckých výroků nejen radního Váchy, ale i dalších členů rady kraje. Jak pan radní upozornil ve svém komentáři, o to, aby krajská sportovní centra nezanikla, se naštěstí postarali již zastupitelé za ANO, ČSSD a KSČM v roce 2020 tím, že finance na jejich fungování v roce 2021 zařadili již do rozpočtu roku 2020. Nyní se tedy jedná jen o to, aby tyto peníze do těchto SCMek opravdu doputovaly.

 Přístup nového vedení kraje ke sportu poměrně ostře odsoudil i nově ustavený Výbor pro sport a tělovýchovu, který se sešel minulý týden. Výbor požaduje, aby byly zachovány i stávající dotace do sportu formou grantů. Radní Vácha na tomto jednání nedokázal obhájit jeho původní rozhodnutí o zastavení podpory sportu v kraji a přímí účastníci tohoto jednání popisují jeho odchod z jednání spíše jako útěk před odpovědností. Někteří z nich se o osobě pana radního vyjadřují jako o člověku, který problematice sportu vůbec nerozumí a co víc, bohužel, jej ani nezajímá. 

 -red-