SLÁNSKÉ NOVINY

Zpackaná rekonstrukce stadionu Za nádražím

2010-08-29 22:33:31, - redakce

V dobách dávno minulých byl stadion Za nádražím chloubou našeho města. Fungoval zde lehkoatletický oddíl, pořádaly se různé školní závody a pochopitelně i řada fotbalových zápasů. Na konci 80.let minulého století byl  vybudován nový fotbalový stadion a fotbalové hřiště  starého stadionu slouží především jako treninková plocha pro početná družstva SK Slaný, nebo jako náhradní hřiště v případě termínové kolize fotbalových utkání. Postupně ve Slaném "vymřeli" i  atleti, a tak atletická dráha zarostla plevelem, doskočiště se zasypala, kovová diskařská klec zmizela ve Sběrných surovinách a od poloviny tohoto desetiletí se zde již žádný atletický podnik nekonal. V naprosto dezolátním stavu je dnes i zázemí tohoto stadionu (šatny, sprchy, sklady apod.), které  vlastní a spravuje (??) město Slaný, resp. jím pověřená organizace VSH. 

Ovšem v polovině roku se stal tento stadion novým politickým tématem v našem městě, neboť starosta města se rozhodl, že stadion "zrekonstruuje". Bohužel, tento záměr pojal tak nešťastně, že se řada komunálních politiků i sportovních funkcionářů domnívá, že 20 milionů, které jsou na tuto rekonstrukci potřeba, budou doslova vyhozené peníze.

Svým projektem na rekonstrukci stadionu Za nádražím prokázal slánský starosta dr. Ivo Rubík,  jako již mnohokrát, že sportu nerozumí, a že bohužel není schopen ani odpovědných manažerských rozhodnutí. Aniž by totiž svůj záměr s kýmkoliv konzultoval, poslal na Regionální radu žádost o dotaci na velmi polovičatý projekt  rekonstrukce stadionu Za nádražím na atletický stadion.

Samozřejmě, na  věci neznalého občana  může projekt rekonstrukce stadionu Za nádražím působit jako snaha vedení města o pomoc sportu ve Slaném. Ale většina sportovních funkcionářů slánských oddílů tento projekt odmítá. Asi nejvíce vadí sportovcům to, že slánská radnice, ovládaná ODS, odsoudila sport ve Slaném jen k ubohému přežívání. Z městského rozpočtu vyčleňuje na podporu činnosti sportovních oddílů necelých 1.400.000 Kč, cca 0,5%  z celkových výdajů městského rozpočtu a řadí se tak z pohledu sportu mezi města, která v České republice sportovní aktivity podporují nejméně. Starosta Rubík opakovaně již řadu let odmítá všechny návrhy, přicházející z řad zastupitelů za KSČM či ČSSD, na zvýšení této položky (podrobněji zde ). A přesto chce najednou starosta vydat na rozvoj sportu ve Slaném přes 20 milionů korun? Časová shoda zahájení tohoto projektu s blížícími se komunálními volbami by opravdu nenapadla jen politicky zcela naivního člověka.

V této souvislosti se pak můžeme ještě dále ptát, jaký je vztah firmy Swietelsky k tomuto projektu a ke slánské Radnici? Není zvláštní, že naléhavost potřeby zrekonstruovat tento areál se objevila až po několika návštěvách zástupců této firmy na vedení slánské radnice?!?

Zajímavá je i skutečnost, že pozemky stadionu Za nádražím patří fotbalovému oddílu SK Slaný.  A je  neuvěřitelné, že  starosta svůj záměr se zástupci tohoto klubu nikdy řádně ani neprojednal.

Co však vadí asi nejvíce, je to, že sport ve Slaném má k řešení řadu jiných opravdu naléhavých problémů, které však starosta Rubík nechce ani vidět, ani o nich nechce slyšet. Ostatně, kolikrát jste viděli tohoto člověka, nebo někoho jiného z vedení slánské radnice ve Slaném na nějakém sportovním utkání či soutěži?

Vedle alarmujícího nedostatku financí na běžnou činnost  většiny sportovních  oddílů, existují ve Slaném minimálně 3 důležitější sportovní problémy k řešení. Prvním z nich může být nedostatečné zázemí obou fotbalových stadionů - jak starého hřiště, tak i nového hřiště. Původní šatny stadionu Za nádražím, které jsou v majetku města, jsou v současné době doslova v ruinách (viz fotodokumentace). Deset družstev SK Slaný  se tak reálně nemůže vejít do prostor pod tribunou na novém hřišti. Fotbalisté tedy zpracovali projekt na přístavbu hlavní tribuny o několik šaten a další zázemí, které by přispělo k vybavenosti stadionu. Náklady na tuto akci se  pohybují někde kolem 12-15 milionů korun. Starosta však  tento projekt shodil vloni na podzim pod stůl.  Zajímavý přístup vedení města - pro 100 slánských dětí peníze nejsou, na neexistující atlety dáme 20 milionů!

Dalším problémem slánského sportu je plochodrážní stadion, jehož část pozemků patří soukromým osobám a plochodrážní oddíl zde musí platit každoročně vysoký pronájem.  Další rozvoj, nebo i jen udržení  tohoto sportu ve Slaném, je tak vázán na vyřešení tohoto problému. Může se tak stát jen jedním způsobem - vykoupením pozemků od soukromých osob. Ani v tomto případě město již řadu let neprojevilo žádnou aktivitu.

Co ve Slaném chybí jednoznačně, to je univerzální sportovní hala. Žádná z  existujících slánských tělocvičen nemá potřebné parametry pro většinu současných moderních sportů. Nemluvě o neexistenci  nějakého diváckého zázemí. A tak řada oddílů hrajících vyšší celostátní soutěže (např. futsalisté) musí svá domácí utkání hrát mimo Slaný.

Vrátíme-li se tedy k oné zamýšlené rekonstrukci, zjistíme, že se  v rámci ní nedočkáme ani rekonstrukce zdemolovaných šaten či dalšího zázemí tohoto stadionu, ani že nebude tento tzv. atletický stadion vybaven potřebným vybavením pro provozování lehké atletiky, jako jsou např. doskočiště pro skok vysoký, či potřebné atletické náčiní a zařízení (stojany, startovací bloky, překážky, atletické nářadí, časomíra apod.). Místo toho je plánovaná rekultivace fotbalového hřiště přesto, že stav a kvalita trávníku tohoto hřiště žádnou rekultivaci nepotřebuje. A tak se znovu dostáváme k otázce, jakou roli v tomto projektu hraje firma Swietelsky, která se mj. specializuje právě na dodávky a rekultivace fotbalových trávníků?

 

 

Související články:

Mimořádné zasedání městského zastupitelstva