SLÁNSKÉ NOVINY

15 minut v klinické smrti

2018-09-06 08:35:21, - redakce

Technické služby byly ve středu kolem půlnoci již 15 minut po smrti.

Zářijové jednání zastupitelstva projednávalo špatnou ekonomickou situaci této městské firmy po té, co v loňském roce došlo k odprodeji ziskové části TS do privátních rukou. Jednatel TS, ing. Kučera,  předložil zastupitelům požadavek na dotaci ve výši 6,8 milionů korun. Bohužel  na dotazy dr. Pešky (Naše město) po vysvětlení některých účetních operací v řádech milionů korun nedokázal uspokojivě odpovědět. S ohledem na to, že problematika TS přišla na program jednání až někdy kolem půlnoci, bylo v jednacím sále již pouze 16 zastupitelů. A mezi nimi se dostatečný počet hlasujících pro schválení takto vysoké dotace nenašel. Před projednáváním  tohoto bodu odešel ze zastupitelstva mj. i uvolněný radní Bartoníček (OMS/STAN), který je považován za  hlavního  strůjce nepovedené privatizace Technických služeb.
V následujícím dohadovacím řízení se nejprve pánové Zálom (ČSSD) a Berkovec (ANO) vyjádřili, že oni nepodpoří žádný návrh na dotaci, což by znamenalo v podstatě úpadek celé firmy. Paradoxní je to především u poslance Berkovce, který svým hlasem nejprve přispěl k tomu, že se Technické služby i jeho přičiněním dostaly do obtížné ekonomické situace a pak demonstrativně odmítá jakoukoliv pomoc v situaci, kterou sám spoluzavinil. Dr. Peška vysvětlil, že je třeba především řešit příčiny této situace, nikoliv pouze hasit následky.  Po dalším jednání pak  vyjádřil souhlas s tím, že za daných okolností bude souhlasit alespoň s nižším příspěvkem, který umožní fungování společnosti do konce tohoto roku. Na návrh starosty města tak byla pro Technické služby odsouhlasena dotace 5,1 milionů korun.


Související články:

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/technicke-sluzby-se-potapi