SLÁNSKÉ NOVINY

Koma versus Město Slaný

2017-10-17 17:09:48, - redakce

V pondělí 16. října pokračovalo u okresního soudu v Kladně projednávání sporu mezi městem Slaný a firmou Koma Industry ve věci platby za parkovací dům.

Město Slaný již před 2 lety pozastavilo splácení smluví ceny za parkovací dům s odvoláním na skutečnost, že převzatý objekt nesplňuje původně smluvně ujednané technické parametry.
Od té doby se obě strany sporu nedokáží dohodnout na odpovídající slevě za nedostatky parkovacího domu. Firma Koma Industry tak podala na město Slaný žalobu ve věci neuhrazených splátek ve výši cca 37 milionů korun. Předsedkyně soudu nechala zpracovat znalecký posudek, který měl stanovit aktuální cenu zhotoveného parkovacího domu  i s přihlédnutím k jeho nedostatkům. Soudní znalec dospěl k částce cca 78 milionů korun, tedy jen o 7 milionů korun nižší,  než byla původně dojednaná smluvní cena. To se ovšem některým představitelům slánské radnice zdálo příliš málo a vznesli proti tomuto posudku námitku a zároveň i stížnost na postup soudního znalce u ministerstva spravedlnosti. Jejich představa o odpovídající slevě se totiž pohybovala v řádech desítek milionů korun.
A právě námitkami  Města Slaný  proti předloženému znaleckému posudku se především zabývalo pondělní jednání okresního soudu. Během více než 3 hodin jednání se však ukázalo, že příprava na jednání ze strany Města Slaný byla velmi povrchní. Soudní znalec  většinu námitek právního zástupce města odmítl a zdálo se, že ani předsedkyně senátu není argumentaci právního zástupce města příliš nakloněna.  Do jednání soudu se snažil svými otázkami na znalce vstoupit i místostarosta města, ing. Zálom, ale jeho vystupování bylo tak zmatené, že předsedkyně senátu doporučila právnímu zástupci  města, dr. Bezděkovi, aby  v zájmu jeho klienta raději otázky kladl sám.
Podceněním přípravy na soudní jednání se místostarosta Zálom prokázal již před časem, kdy nedokázal  připravit podklady pro jednání soudu v kauze  pokuty za výstavbu parkovacího domu od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěž. Město Slaný pak následně muselo uhradit veškeré soudní výlohy za takto zmařený soud. Postup místostarosty Záloma i starosty Hrabánka v této kauze stále ještě prošetřuje Policie ČR.i

Nyní, jak se zdá, směřuje jednání soudu k podobnému výsledku, který bude patrně pro město Slaný rovněž nepříznivý. Starosta města Mgr. Hrabánek,  ani uvolněný  radní ing. Bartoníček, kteří stáli u zrodu celé akce v letech 2009 - 2013 se zjevně   o úspěch města v tomto sporu příliš nesnaží. A tak patrně město Slaný tento soud rovněž prohraje a ponese tak veškeré náklady tohoto zdlouhavého procesu.

L.Peška


Související články:

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/police-cr-vysetruje-vedeni-slanske-radnice