SLÁNSKÉ NOVINY

Dlouhá noc

2017-12-21 13:12:13, - redakce

Prosincové jednání zastupitelstva města končilo dlouho po půlnoci.

Že prosincové jednání  bude dlouhé avizovalo až nesmyslné množství bodů (celkem 23), které starosta Hrabánek nechal zařadit na program jednání. Hrabánek věděl, že jeho návrh rozpočtu města na rok 2018 s navrhovaným deficitem přes 80 milionů korun vyvolá v řadách opozičních zastupitelů silnou kritiku. Proto se snažil zařadit na jednání zastupitelstva řadu dalších bodů, které by si sami o sobě zasloužily dostatečný prostor pro důkladné projednání a posouzení předkládaných návrhů. V Hrabánkem připravené  režii však měly jen zkrátit  čas na projednání nejdůležitějšího bodu programu - tedy návrhu rozpočtu města na rok 2018. Nakonec však tato Hrabánkova taktika příliš velký úspěch neslavila, protože zejména opoziční zastupitelé dokázali trpělivě rozebírat bod  po bodu každý předložený materiál. A vzhledem k tomu, že řada návrhů vedení města trpěla závažnými nedostatky, jednání zastupitelstva se úměrně tomu protahovalo.
Již v úvodu jednání navrhl ing. Šmehlík (Naše město), aby nejdůležitější body jednání, tj. informace o prohraném soudu o doplatek stavby parkovacího domu a návrh rozpočtu města byla přesunut na začátek jednání. To však Hrabánek a jeho koaliční zastupitelé nepřipustili. A tak se na hlasování o rozpočtu města dostalo až po půlnoci a na jednání o parkovacím domu a úhradě soudem stanovených 33 milionů korun až někdy kolem jedné hodiny ranní.
Že to kvalitě projednávání nepřidalo, v té době zasedali zastupitelé již přes 9 hodin,  netřeba zdůrazňovat. Ale i to možná byl Hrabánkův plán.
Více než 10 hodinové jednání není možné popsat v jednom článku a tak se k nejzajímavějším bodům vrátíme postupně v průběhu dalších dní. Čtenáři Slánských novin se tak dozvědí vše podstatné, co jim Hrabánkovo vedení slánské radnice  do nové roku připravuje. I to, čemu  se díky iniciativě některých zastupitelů podařilo zabránit.


Navazující články:

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/260-milionu

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/tri-otazky-pro