SLÁNSKÉ NOVINY

Hrabánek kam se podíváš

2017-12-19 08:27:11, - redakce

Starostovi Hrabánkovi se v mnoha věcech velmi nedaří.

Do zcela katastrofálního stavu přivedl většinu plánovaných investic města.  Halasně propagované zahájení rekonstrukce čistírny odpadních vod, kterou mimochodem připravila předchozí rada města, kterou svrhli Hrabánek se Zálomem při loňském dubnovém převratu na slánské radnici, prakticky téměř nezačala. Hrabánek se Zálomem v předchozích letech dělali vše proto, aby takto připravované rekonstrukci zabránili a tak není divu, že většina z plánovaných financí určených na tuto důležitou rekonstrukci (na letošní rok bylo vyhrazeno 74 mil. Kč) zůstane letos nevyužita. Proinvestováno bylo zatím pouhých 1,4 milionu.
Obdobně je na tom i plynofikace slánské nemocnice, kterou již v roce 2016 prosadili zastupitelé města přes odpor starosty Hrabánka a většiny rady města. I když měla být tato rekonstrukce zahájena již v polovině října, ani tady se zatím "do země nekoplo". A tak z plánovaných cca 15 milionů korun nebude letos proinvestováno prakticky nic.
Starosta Hrabánek tak, po dobu jeho téměř dvouletého působení v čele města, nedokázal zrealizovat v oblasti investic prakticky vůbec nic. Tedy až na pár chodníků. Čísla hovoří jasně. Rozpočet města na rok 2018 v oblasti investic počítal s výdaji přes 168 milionů korun. Jeho čerpání za 11 měsíců roku 2017 dosáhla však pouhých 22 milionů korun. 87% plánovaných výdajů zůstává tedy nevyužito.
Až paradoxně, ve srovnání s těmito fakty,  však působí prezentace starosty Hrabánka v různých video reportážích. Podle zásady  čím méně uděláš, tím více to musí být vidět, je starosta Hrabánek součástí téměř každé reportáže slánské TV. Pokud pochybujete, prohlédněte si např. poslední tzv. listopadový videomagazín. Najdete v něm 10 reportáží, v osmi z nich má hlavní slovo starosta Hrabánek.  Mohli bychom žehrat nad "objektivitou" pana Husníka, který tyto reportáže na přání starosty natáčí. Ale jak se říká, peníze nesmrdí. A starosta Hrabánek  za svoji sebeprezentaci  dobře platí. Zatímco výdaje na investice do rozvoje města plníme na 13%, tak v položce "slánský videomagazín" jsme dokázali plánované výdaje již o 40% překročit. A to ještě není konec roku! A tak není ani divu, že si do návrhu rozpočtu na rok 2018 zapracoval starosta Hrabánek navýšení výdajů na videomagazín o dalších 140%. A možná ani to nebude stačit. 

L.Peška


Související články:

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/vitezstvi-pro-slanskou-nemocnici

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/zlodej-z-radnice

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/75-milionu

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/unorove-jednani-zastupitelstva