SLÁNSKÉ NOVINY

Alchymisté

2014-06-21 10:08:00, - redakce

V mapování historie kauzy parkovacího domu se naším seriálem dostáváme do první etapy výstavby. Konkrétně  do listopadu 2011.

V době renesanční se alchymisté na dvoře císaře Rudolfa II. snažili proměnit běžné kovy ve zlato. O několik století dříve, na jiném místě naopak jistý muž údajně proměnil vodu ve víno. České přísloví zase říká, že bez práce nejsou koláče.
Avšak činy několika osob slánské radnice tyto bájné skutky daleko přesáhly. Jen ve Slaném se dokázal podepsat starosta města pod smlouvu, která za nic platila miliony.

Vše začalo na podzim 2011. Archeologický ústav Akademie věd zahájil průzkumné práce  na staveništi parkovacího domu. Věc, která byla dlouho předem ohlášena a všemi též očekávána. Nic zvláštního. Jen stavební firmu PSJ Jihlava tato akce patrně zaskočila. I laik by pochopil, že pečlivé odkrývání středověkých památek a nálezů je jaksi neslučitelné s výkopovými pracemi, těžkými vrtnými soupravami, buldozery a nákladními auty. Zkušená odborná firma však s něčím takovým "vůbec nepočítala". A tak musela  nechat své stroje, dělníky, inženýry a další personál, včetně stavebních buněk a oplocení několik měsíců zahálet. Stroje utichly, práce se zastavily. Na cca 2,5 měsíce. Tedy na dobu potřebnou k detailnímu archeologickému prozkoumání celého půdorysu stavby objektu parkovacího  domu.
Město za tento průzkum zaplatilo Akademii věd částku vyplývající z příslušných vyhlášek cca ve výši 4 miliony korun. Ale zaplatit chtěla i firma PSJ! Ptáte se za co? Ptáte se správně. Přeci za to, že jim bylo znemožněno na stavbě 2 měsíce pracovat. Že to přeci věděli předem s mnoha měsíčním předstihem? Že při přebírání pozemku ke stavbě podepsali, že jsou jim známi veškeré okolnosti stavby? Že jednou z podmínek výběrového řízení bylo i ustanovení, že nabídnutá cena stavby  je konečná a nemůže být nikterak zvýšena? Ano, to vše je pravdou. Tato pravda  však platila jen do listopadu 2011. Po té se pracovníci odboru správy majetku a starosta města dr. Rubík dohodli s firmou Koma Industry a PSJ, že dané firmě bude uhrazena částka 1,2 milionu korun za více méně prostoj, který na stavbě díky archeologickým pracem vznikl.
Divíte se, že o této smlouvě téměř nikdo nic na radnici nevěděl? Že poprvé se o ní dozvěděli zastupitelé, kteří jediní jsou zákonem oprávněni takovéto smlouvy schvalovat,  až z vystoupení opozičního zastupitele, dr. Pešky, po více než dvou letech, v červnu 2013? A že většina z nich tomu v první chvíli vůbec nechtěla věřit?  Pak se divíte správně.
Ustanovení tohoto dodatku byly pro město tak nevýhodné a pro stavební firmu tak vstřícné, že ani odborníci ve stavebnictví a soudní znalci nechtěli věřit, že někdo něco takového mohl ve Slaném  podepsat. I představitel firmy Koma později hovořil o určité neetičnosti dodatku č.3.
A ředitel PSJ, když měl vysvětlit nebo obhájit na jednání výboru pro parkovací dům tento smluvní dodatek jen pokrčil rameny a řekl: "Vždyť jste s tím souhlasili..."
My ne, chtělo by se odpovědět. My ne ....
Ale jsou mezi námi jiní, kteří dokáží  proměnit nic obratem ruky či škrtem pera ve více než milion korun.


Předchozí články:

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/prozreni

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/kdo-vedel

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/dolovani-penez

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/osoby-a-parkovaci-dům

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/jak-to-vse-zacalo

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/ukol-c-1257